Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні - Реферат

бесплатно 0
4.5 121
Удосконалення системи державного управління на рівні регіону. Засади формування та функцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Визначення індикаторів оцінки діяльності. Аналіз особливостей і тенденцій сучасного економічного розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сьогодні жодна держава у світі не може успішно розвиватися без ефективної системи зовнішньоекономічних відносин, які її господарським субєктам дозволяють інтегруватися у світове господарство. Разом з тим, попри тенденції до інтеграції, світова економіка залишається конгломератом господарств із різними рівнями розвитку, а часом і прямо протилежними інтересами. Здійснити це під силу тільки державному управлінню зовнішньоекономічною діяльністю як сукупністю заходів і інститутів, що сприяють здійсненню зовнішньоекономічної політики країни у відношенні взаємозвязків національних субєктів підприємництва із закордонними партнерами.Зовнішньоекономічна діяльність визначається у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» як діяльність субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними, і має місце як на території України, так і за її межами. Термін «регулювання» застосовується для позначення впливу держави, спрямованого на досягнення цілей її політики, і повязується, як правило, з непрямими методами державного управління. Регулювання спрямоване на корекцію розвитку конкретного обєкту, якщо виявлено певні відхилення від бажаного стану (тобто обєднує функції нормування розвитку, контролю, забезпечення зворотного звязку, та покарання за порушення норми), тоді як управління передбачає означення цілей та планування розвитку, попередження небажаних ситуацій та організацію регулювання. Крім того, в разі, якщо в економіці переважає державна власність, тобто держава виступає як власник-управлінець, відпадає необхідність у непрямих методах, на яких базується державне регулювання.Сучасні тенденції в Україні дають можливість запропонувати розподіл функцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності між загальнодержавним, регіональним і місцевим рівнями управління (табл. 1), який дозволяє чітко визначити сфери компетенції і відповідальності, сформувати основу для узгодження державних і регіональних інтересів щодо розвитку зовнішньоекономічної сфери, концентрувати обмежені ресурси для вирішення поточних і перспективних задач. Розробка законодавства, яке регламентує загальне правове поле зовнішньоекономічної діяльності у державі Регулювання економічних проблем зовнішньоекономічної діяльності, які не в змозі вирішуватися ринковим механізмом самостійно Регулювання споживання енергоресурсів в регіоні, створення енергозберігаючих виробництв, що дозволить зменшити відносну зовнішню енергозалежність і досягти цінових конкурентних переваг при виході підприємств регіону на зовнішні ринки і при стимулюванні транскордонної торгівліУ сучасний час в Україні триває процес побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки з демократичними пристроєм та цивільними морально-етичними цінностями, який передбачає ефективний і довгостроковий розвиток усіх секторів економіки, серед яких зовнішньоекономічній сфері належить особливе значення. Зовнішньоекономічна діяльність відіграє важливу роль у формуванні ефективної структури національного господарства, і, як показує досвід провідних країн світу, спроможна стати одним із головних важелів економічного зростання. Сучасний стан зовнішньоторговельних звязків України адекватно відображає загальний стан економіки країни і в значній мірі залежить від стану зовнішньоекономічної діяльності регіонів. Своєчасне визначення особливостей та закономірностей розвитку зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні виступає передумовою формування дієвого механізму державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Отже, система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності має містити наступні складові частини: - підсистему субєктів управління зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі, й органів державного управління подвійного підпорядкування;Ефективна система управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності має відповідати певним вимогам, які повязані з особливістю конкретних видів діяльності. Ефективна система регулювання зовнішньоекономічної діяльності здатна функціонувати за умови, що відбиває співвідношення прийнятих управлінських рішень і отриманих від їх реалізації результатів. Структурні елементи системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що сприяють підвищенню ефективності управління Основна складність при цьому полягає в неможливості однозначної інтегральної оцінки зміни ситуації в регіоні в залежності від тих або інших рішень керуючої системи. Характеризуючи визначені вимоги з точки зору державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, необхідно зазначити, що існуючі методи оцінки стану в регіонах досить ускладнені через відсутність надійних методичних підходів, потрібної інформації, спеціальних аналітичних служб тощо.

План
Зміст

Вступ

1. Основні засади формування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Розподіл основних функцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за рівнями управління

3. Аналіз особливостей і тенденцій розвитку сучасної зовнішньоекономічної діяльності в Україні

4. Напрями розвитку системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Висновки

Перелік використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?