Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Формування організаційно-економічних передумов включення країн до зовнішньоекономічних відносин на рівноправних засадах. Роль міжнародної економічної інтеграції в розвитку сучасної світогосподарської системи. Вплив глобалізації на розвиток економік країн.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретико-методологічних основ і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічних передумов включення країн до зовнішньоекономічних відносин на рівноправних засадах і визначенню перспективних напрямків включення України до зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі. Досліджено теоретичні основи розвитку світової економіки, теоретичні основи розвитку міжнародної економічної інтеграції в сучасній світогосподарській системі, вплив глобалізації на розвиток економік країн. Охарактеризовано стан розвитку міжнародних інвестиційних процесів, проаналізовано розвиток зовнішньоекономічних відносин країн в рамках інтеграційних процесів та розвиток зовнішньоекономічних відносин України. Визначено напрями розвитку сучасної світогосподарської системи, обґрунтовано напрями та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин за участю України, запропоновано напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки у світогосподарській системі. Установлено отсутствие глобального инвестиционного пространства на современном этапе развития мирового хозяйства, определены основные импортеры и экспортеры ПИИ в мировой экономике.Разом з тим, щоб уникнути негативних наслідків участі в процесах міжнародного співробітництва на всіх рівнях, необхідно мати чітке уявлення щодо особливостей зовнішньоекономічних відносин країн з урахуванням впливу процесів інтернаціоналізації і глобалізації, розвитку міжнародного економічного співробітництва в рамках інтеграційних угруповань і т.д. Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету за держбюджетною темою «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (номер державної реєстрації 0105U000363), у рамках якої проаналізовано розвиток зовнішньоекономічних відносин країн в рамках інтеграційних процесів; тематики науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету економіки та права за держбюджетною темою «Формування структури та інфраструктури ринку і реформування державного регулювання економіки в умовах трансформації системи економічних відносин» (номер державної реєстрації 0104U008830), в рамках якої запропоновано напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки у світогосподарській системі. Мета дослідження полягає в удосконаленні теоретико-методологічних основ і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічних передумов включення країн до зовнішньоекономічних відносин на рівноправних засадах і визначенні перспективних напрямків включення України до зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові методи пізнання: методи системного аналізу, теоретичного узагальнення, синтезу (для дослідження теорій і моделей розвитку світової економіки); метод статистичного аналізу (для аналізу розвитку міжнародних інвестиційних процесів, дослідження участі інтеграційних обєднань у міжнародній торгівлі); метод структурного аналізу та метод порівняння (для визначення міжнародних конкурентних переваг національних економік і шляхів їх включення до міжнародного розподілу праці); методи економіко-математичного моделювання (для оцінки порівняльних витрат виробництва на однорідну продукцію з метою визначення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства) та ін. Конкретні наукові результати, що характеризують новизну проведеного дослідження, полягають у такому: вперше: запропоновано розробку і визначено складові Національної програми підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки з метою забезпечення рівноправного включення держави до світогосподарських процесів в умовах діяльності в рамках СОТ та забезпечення багатовекторності міжнародної економічної інтеграції України, основними завданнями якої мають стати: підвищення рівня продуктивності праці до рівня високорозвинутих країн світу; створення ефективної системи функціонування економіки України та її субєктів, спроможної в умовах жорсткої конкуренції забезпечити сталий розвиток і економічне зростання держави; формування конкурентного середовища національної економіки відповідно до міжнародних норм і стандартів з метою забезпечення передумов для ефективної конкурентної поведінки вітчизняних субєктів господарювання на міжнародному рівні;У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку світового господарства» досліджено теоретичні основи розвитку світової економіки, розвитку міжнародної економічної інтеграції в сучасній світогосподарській системі, вплив глобалізації на розвиток економік країн.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?