Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 97
Сутність сталого землекористування і його значення у розвитку регіональних соціально-економічних систем. Розроблення методичних засад оцінювання результативності землекористування в аграрній сфері регіону, як основи управління земельними ресурсами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДосліджено особливості сучасної трансформації земельних відносин на регіональному рівні; розроблено модель земельних конфліктів; визначено концептуальні засади вдосконалення державної і регіональної рентної політики. Запропоновано методичний підхід до оцінювання результативності землекористування в аграрній сфері регіону, що дає змогу виявити внутрішньо регіональні диспропорції. Визначено перспективну модель розвитку землекористування в аграрній сфері регіону. Проведено теоретико-методологическое исследование сущности земельной ренты, особенностей современных рентных отношений и предложены концептуальные основы изменения государственной и формирования региональной рентной политики, направленные на нормализацию механизмов распределения земельной ренты между субъектами землепользования и обеспечения целевого использования рентных платежей. Автором разработана перспективная модель развития аграрного землепользования Полтавского региона, которая ориентирована на повышение уровня его результативности и предполагает дифференцированный подход к определению направлений региональной политики с учетом выявленных внутрирегиональных диспропорций в его развитии, а также формирование соответствующих механизмов ее реализации.Посилення регіонального рівня управління землекористуванням в аграрній сфері зумовлено необхідністю забезпечення найбільш повного врахування природно-ресурсних особливостей території, розвязання питання пошуку найбільш ефективних шляхів раціонального використання земельних ресурсів регіону. Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами Дослідження, які проведені автором, є складовою частиною науково-дослідницьких робіт, що виконувались на кафедрі економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за темами: "Інноваційний зміст сталого розвитку регіонів України" (номер державної реєстрації 0105U000770), в межах якої обґрунтовано методичні засади розроблення регіональної програми сталого землекористування в аграрній сфері Полтавської області, доведено необхідність посилення інформаційного забезпечення інноваційного розвитку землекористування в аграрній сфері регіону; "Теоретичні основи формування господарського механізму регіонів України" (номер державної реєстрації - 0102U004705), при виконанні котрої автором розроблено методичний підхід до оцінювання результативності землекористування в аграрній сфері, що дозволяє виявити диспропорції у розвитку адміністративних районів регіону та визначити зміст регіональної політики; обґрунтовано напрями вдосконалення управління землекористуванням на державному і регіональному рівнях. Досягнення мети дослідження базувалося на системному підході до вивчення процесів землекористування й на застосуванні наступних методів: структурно-логічного узагальнення - при розгляді теоретико-методологічних аспектів аграрного землекористування; історико-економічного - при дослідженні розвитку земельних відносин під час реформ; системного аналізу - з метою виявлення особливостей використання земельних ресурсів у регіоні; анкетування - для виявлення факторів впливу на стан аграрного землекористування регіону та напрямів його подальшого розвитку; картографічного - при проведенні групування адміністративних районів Полтавської області за рівнем екологічної стабільності й формуванні типології районів за характером і рівнем результативності аграрного землекористування.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?