Розвиток законодавства про конфіскацію та оплатне вилучення як видів адміністративного стягнення - Реферат

бесплатно 0
4.5 182
Примусове вилучення майна як вид реагування на злочинні дії. Виникнення конфіскації у часи державно-організованого суспільства. Використання конфіскації пануючим класом для придушення політичних ворогів. Оплатне вилучення у вітчизняному законодавстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Примусове вилучення майна, яке лише згодом стало називатися - конфіскація, як вид реагування на злочинні дії, відомий людству з давніх часів, з тих часів, коли ще порушення встановлених правил викликало лише приватну помсту. Слушно відмічено, що конфіскація була правовим наслідком вчинення злочину і, ймовірно, „бере початок із звичаю майнового покарання за вчинення злочину - першої за часом форми реагування на різні посягання, яка означала право потерпілого застосовувати до кривдника покарання відповідно до характеру заподіяної шкоди. Так, «конфіскація» походить від латинського «confiscatio» (дослівно - «поміщення в кошик для зберігання грошей») і означає «примусове вилучення майна, грошей тощо у власність держави відповідно до судового рішення або адміністративного акту». Так, в стародавніх Афінах конфіскація застосовувалося як покарання за навмисне вбивство, святотатство, державну зраду, прагнення до тиранії, підкуп тощо., а вилучене при цьому майно вважалося народним надбанням. Наприклад, за часів буржуазної революції у тій же Франції Закон від 21 січня 1790 р. проголосив принцип індивідуальності покарання, встановив положення, що осуд і покарання не можуть плямувати родину засудженого; скасував процеси над мертвими, а також конфіскацію майна як несумісну з одним із основних принципів буржуазного суспільства - недоторканністю приватної власності.

Список литературы
конфіскація майно оплатний вилучення

1. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции / И.И. Веремеенко. - М. : Юрид. лит, 1975. - 192 с.

2. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Аверянова. - К. : Ін Юре, 2002. - 668с.

3. Вовк Ю. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства України : історичний досвід / Ю. Вовк // Право України. - 2003. - № 12. - С.120-122.

4. Вступ до українського права / за ред. С.В. Ківалова, Ю.М. Оборотова. - Одеса : Юридична література, 2006. - 616 с.

5. Гайдук А.В. Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.07 / А.В. Гайдук. - К., 2006. - 20 с.

6. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. Полянский, Ю. Старилов. - М. : Юристъ, 2002. - 410 с.

7. Гладун З.С. Адміністративне право України : навч. посібник / З.С. Гладун. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 579 с.

8. Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність / І.П. Голосніченко // Право України. - 2002. - № 10. - С.20-24.

9. Голосніченко І.П. Адміністративний процес : навч. посібник / І.П. Голосніченко М.Ф. Стахурський / за заг. ред. д.ю.н., проф. І.П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2003. - 256 с.

10. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ : навч. посібник / С.Т. Гончарук. - К., 1995. - 78 с.

11. Гончарук С.Т. Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях) / С.Т. Гончарук. - К. : КМУЦА, 1998. - 40 с.

12. Гончарук С.Т. Адміністративне право України : навч. посібник / С.Т. Гончарук. - К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. - 240 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?