Розвиток єврорегіонального співробітництва України - Научная работа

бесплатно 0
4.5 97
Оцінка місця прикордонних регіонів у розвитку міжнародних економічних відносин. Регулювання транскордонного співробітництва та створення і функціонування єврорегіонів. Характеристика розбіжностей в митному та податковому законодавствах країн-учасниць.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Членство України в світовій організації торгівлі (СОТ) ставить перед регіонами нові завдання пошуку стратегії формування розвитку і управління господарськими комплексами, товари і послуги яких мають бути конкурентоспроможними на світовому ринку. Підтвердженням того, що курс на євроінтеграцію продовжує залишатися домінантою внутрішньої та зовнішньої державної політики України, є, зокрема, розроблена стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції», в якій наголошується, що «слід враховувати глобальну тенденцію переходу до багатополюсного (поліцентричного) світового співтовариства, де основою взаємодії держав та їхніх економік має стати регіональна інтеграція. Зауважимо, що до семи пріоритетів спільної діяльності, визначених на 6-му засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (березень 2010 p.), належать такі: торгівля та інвестиції, транспортна сфера, транскордонне співробітництво, енергетика, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства України до ЄС, охорона навколишнього середовища. Завдяки розвитку транскордонного співробітництва Україна має можливість вирішити такі завдання: - налагодити співпрацю між західними регіонами нашої держави та прикордонними регіонами країн-членів ЄС; Однак, зважаючи на відсутність в Україні загальноприйнятої системи оцінних критеріїв діяльності єврорегіонів та враховуючи також нетривалість існування транскордонних структур у країні (наприклад, в Європі процес становлення єврорегіонів продовжувався роками, зокрема, знадобилося 15 років для визнання Єврорегіону, створеного Швейцарією, Німеччиною і Францією, який сьогодні вважається класичним), достатньо важко дати вичерпну оцінку результатам їхньої роботи.

Список литературы
1. Європейська інтеграція та Україна : навч.-метод. посіб. / за ред. В.Є. Новицького, Т.М. Пахомової та В.І. Чужикова. - К. : М-во економіки та з питань європ. інтеграції України ; М-во закордон. справ ФРН ; Т-во К. Дуйсберга (ФРН), 2010. - 328 с.

2. Барнз В. Нові регіональні економіки / пер. з англ. А. Пехник ; / В. Барнз, Л. Ледебур. - Л. : Літопис, 2010. - С. 9-10

3. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції» / авт. кол. А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Ін-т екон. прогнозування НАН України ; М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. - С. 16-17.3

4. Качмарська А. Єврорегіони в польсько-українських областях - важлива ланка на шляху до європейської інтеграції / А. Качмарська, Я. Ружковський // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 1 (№ 3). - С. 279-290.

5. Складено за матеріалами: Мікула Н.А. Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.10.2010 / ІРД НАН України. - Л., 2010. - С. 28.

6. Балынски А. Подписано соглашение о создании Еврорегиона «Верхний Прут». Пресс-релиз // Логос-Пресс. - 2010. - №36 (388). - 29 сентября.

7. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. І.М. Школи. - К. : КНТЕУ, 2006. - С. 371-372

8. Украина активизирует развитие еврорегионов. Отечественные еврорегионы пока функционируют неэффективно [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.context-ua.com/articles/government

9. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтеграції» / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Ін-т екон. прогнозування НАН України ; М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. - С. 335.

10. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. І.М. Школи. - К. : КНТЕУ, 2011. - 589 с. ; Украина активизирует развитие еврорегионов. Отечественные еврорегионы пока функционируют неэффективно [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.context-ua.com/articles/government та ін.

11. Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади : Постанова Верховної Ради України від 14.07.2010 р. / Відом. Верховної Ради. - 2010. - № 35. - С. 370

12. Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Молдова від 23.10.92 р. // ОВУ. - 2007. - № 115.

13. Договір між Україною та Республікою Молдова про економічне співробітництво на 2005-2010 рр. від 23.10.2010 р. // ОВУ. - 2010. - № 27. - С. 1261

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?