Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 139
Причинна обумовленість та напрямки еволюції європейської економічної інтеграції. Основні ознаки сучасного економічного об’єднання як зрілої системи багаторівневих горизонтальних й вертикальних зв’язків. Головні параметри сучасної інтеграційної моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукІнституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Лукяненко Дмитро Григорович, доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і права; Захист відбудеться "17" червня 1999 р. о 14-00 годині на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.001.02 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 254119, м.Вибір теми й актуальність даного дослідження визначаються тим, що Європейський Союз до кінця ХХ століття перетворився в одне з найбільших у світі інтеграційних групувань, що суттєво впливає на розвиток економічних відносин не лише на регіональному, але й на глобальному рівні. Договір передбачає формування в рамках ЄС економічного та валютного союзу. Формуючи нову економічну систему і виходячи на європейський і світовий ринки, Україна має намір розвивати взаємовигідні зовнішньоекономічні відносини в усьому їхньому різноманітті, взаємодіяти з Європейським Союзом на нових принципах, враховуючи особливості його інтеграційного розвитку та його політики поглиблення й розширення міждержавних відносин на континенті. Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність виконання наступних завдань: - проаналізувати специфічні соціальні, економічні та політичні умови, за яких виникає необхідність і складу реальної можливості економічної інтеграції; З його допомогою стало можливим виділення суттєвих складових процесу інтеграції, побачити анатомію цього процесу як взаємодію таких його елементів як субєкти (Наднаціональні інституції Європейського союзу, національні держави, регіони).Сьогодні термін "глобалізація" виражає нову систему координат сучасного світу, в якій можна уникнути конфронтаційних відносини, антагоністичного протиборства двох світів, але, саме внаслідок цього у сучасній світовій економіці стала проявлятися конкуренція між учорашніми спільниками. Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що глобалізація світової економіки має низку взаємоповязаних проявів: по-перше, на продуктовому рівні - у випадку поширення стандартних товарів на світовому ринку; по-друге, виникнення на мікроекономічному рівні господарських організмів, які своїм функціонуванням виходять за межі національних кордонів; по-третє, перетворення держави під дією попередніх проявів глобалізації в активного учасника регулювання світових макроекономічних процесів; по-четверте, взаємне проникнення неурядових, локальних, національних та міжнародних суспільних процесів і виникнення на цій основі інтеграційних утворень. Виділені автором "передумови", звісно, мають відношення до інтеграції, але вони не можуть бути достатніми, бо звертають увагу лише на історико-етичний її зріз і не враховують ні природи цього явища, ні його цільової зорієнтованості, ні тих економічних умов, за яких така інтеграція стає взаємовигідною. Аналіз світового досвіду економічної інтеграції і, зокрема, досвід європейської економічної інтеграції показує, що для успішної реалізації процесу економічної інтеграції необхідна ще присутність "достатніх" економічних та суспільно-політичних передумов: - наявність у країнах-учасницях економічної інтеграції достатньо розвинених внутрішніх ринків; Досвід же країн європейської економічної інтеграції свідчить про протилежне: ці країни входили в інтеграційні звязки не просто окремими фірмами, а своїми внутрішніми ринками.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?