Розвиток венчурного бізнесу на малих підприємствах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Аналіз розвитку ринку венчурного капіталу в Україні та світі. Виявлення основних характерних рис венчурного бізнесу на малих підприємствах та визначення подальших тенденцій його розвитку. Місце ринку венчурного капіталу в структурі фінансового ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В сучасних умовах процесу глобалізації Україна може, використавши свій науково-технічний потенціал, поступово досягти більш високого рівня економічного розвитку. Для такого стрибку їй необхідно зосередити увагу на розвитку конкурентноспроможних високотехнологічних галузей економіки. Світовий досвід свідчить, що важливу роль у трансформації господарського механізму, інтенсивності його структурної перебудови відіграють малі організаційні форми, як-от: венчурні (ризикові) фірми, фірми «спін-офф» (фірми-«паростки»), інвестиційні фонди (венчурне фінансування). Отже, венчурне підприємництво - це ризикова діяльність, у процесі якої створюються і впроваджуються у виробництво нові товари, технології, послуги. Венчурні фірми, як правило, утворюються або групою однодумців - учених, інженерів, спеціалістів, винахідників, які мають певний досвід роботи в лабораторіях великих фірм, або науковими закладами, університетами чи приватними особами, які бажають організувати свою справу.Капітал, що вкладається в інновації, має назву венчурного, а новостворені або вже існуючі фірми для втілення інноваційних проектів - венчурними фірмами [9]. Англійське «venture» може бути переведене як ризиковане підприємство, сума, що піддається ризику, небезпечна затія, родинне adventure - ризик, авантюра, пригода. За визначенням Національної асоціації венчурного капіталу США, венчурний капітал - це довгостроковий, ризиковий капітал, який інвестується в акції нових та швидко зростаючих компаній з метою отримання високих прибутків після реєстрації даних компаній на фондовій біржі [12]. Дяківа під венчурним капіталом розуміють: капітал, який функціонує у нових сферах діяльності й повязаний з великим ризиком; інвестиції у формі емісії нових акцій, що відіграють вирішальну роль у господарському фінансуванні; інвестиції у венчурні проекти освоєння нових технологій чи продукції [2]. О.М.Петрук наводить таке визначення венчурного капіталу - капітал, що вкладається в проекти з підвищеним рівнем ризику: в основному вкладається в нові або реорганізовані компанії, в т.ч. малі підприємства з високим потенціалом розвитку, або просто в ризиковані акції; постачальниками ризикового капіталу є інвестиційні фонди, банки, індивідуальні інвестори, спеціальні державні інститути; прибуток від ризикового фінансування заробляється перш за все від швидкого зростання вартості акцій.Поряд із звичайними інноваційними малими підприємствами у сфері розробки і впровадження технічних новинок функціонують мобільніші і перспективніші венчурні (ризикові) малі фірми, що використовують венчурне фінансування, венчурний капітал. Сучасними малими венчурними підприємствами є гнучкі і мобільні структури, які відрізняються дуже високою і цілеспрямованою активністю, що поясняється прямою зацікавленістю працівників підприємства і інвесторів в швидкій успішній комерційній реалізації ідеї, що розробляється, технології, обєкту, винаходу з мінімальними витратами. Інвестування у венчурний бізнес має наступні особливості: фінансові кошти вкладаються без матеріального забезпечення і гарантій; обовязкова пайова участь інвестора в статутному капіталі; засоби надаються на тривалий термін і на безвідплатній основі; активна участь інвестора в управлінні фірмою. Венчурний бізнес приводить до створення нових життєздатних господарських одиниць, що впливають на всю традиційну структуру ведення наукових досліджень, і викликає структурні зміни в суспільному виробництві країни; збільшує зайнятість висококласних фахівців; сприяє технічному переозброєнню традиційних галузей економіки; спонукає крупні корпорації до вдосконалення принципів управління і організаційних структур [22]. У формальному секторі переважають «фірми (або фонди) венчурного капіталу» (venture capital firms; далі - ФВК), що є по організаційно-правовій формі партнерствами (private partnership) і обєднують ресурси ряду інвесторів: приватних і державних пенсійних фондів (на них в Європі доводиться понад 50% всіх інвестицій венчурного капіталу), добродійних фондів, корпорацій, приватних осіб і самих венчурних капіталістів - власників ФВК.Венчурний бізнес в Україні знаходиться на стадії становлення. Тому інноваційне підприємництво в Україні повинно поєднувати такі функції: пошук необхідних технологій; залучення коштів на їх впровадження; маркетингове дослідження перспектив даних технологій на ринку. Використання світового досвіду у поєднанні з власним досвідом дозволить визначити шляхи формування венчурного бізнесу в Україні [9]. Однак задля формування дієвого ринку венчурного підприємництва в Україні необхідно вирішити низку складних комплексних проблем, як у правовому аспекті (законодавче визначення венчурного підприємництва, його підтримка та регулювання), так і з погляду формування ефективної інфраструктури венчурного бізнесу. Високі політичні, законодавчі та макроекономічні ризики в Україні не дозволяють використовувати венчурні інвестиції у довгострокових проектах (понад 5 років), хоча венчурний капітал необхідний більшості інноваційних пі

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1 Поняття венчурного бізнесу та його функції на малих підприємствах

1.2 Форми розвитку венчурного бізнесу на малих підприємствах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

2.1 Тенденції діяльності венчурного малого бізнесу в Україні

2.2 Тенденції діяльності венчурного малого бізнесу в світі

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

3.1 Проблеми розвитку венчурного бізнесу в контексті закордонного досвіду

3.2 Перспективи розвитку венчурного бізнесу на малих підприємствах в Україні та світ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?