Розвиток валютного ринку України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 61
Валютний ринок: види, функції, учасники. Основні проблеми його функціонування в Україні та шляхи їх подолання. Механізм формування курсу валют. Поняття її конвертованості та котирування. Валютне регулювання і оцінка курсової політики Національного банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Валютний ринок, як один з головних елементів світової валютно-фінансової системи, в останні десятиліття характеризується посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та трансформації. Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність удосконалення функціонування її валютного ринку. Дослідження проблеми валютного ринку держави набуває все більшої актуальності на сучасному етапі розвитку економіки України. Метою даного дослідження є поглиблення розуміння сутності валютного ринку, дослідження теоретичного підґрунтя в цій галузі, встановлення суті та необхідності аналізу стану валютного ринку держави та факторів, що на нього впливають, визначення проблем та необхідних державних заходів, спрямованих на забезпечення задовільного стану валютного ринку. -розглянути інформаційне забезпечення становлення валютного ринку України;Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Валютний ринок у широкому розумінні - це сфера зовнішньоекономічних відносин, які проявляються при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів в іноземній валюті, експортно-імпортних операцій між резидентами та нерезидентами, а також операцій з інвестування валютного капіталу та залучення і розміщення вільних валютних коштів. Валютні ринки безпосередньо - це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. Приватні особи, що здійснюють перекази валют, купують валюту та здійснюють інші не торговельні угоди; Одні з них одержують прибуток (або збиток) безпосередньо після завершення відповідної операції, наприклад спекулянти; інші прибуток одержують згодом, після завершення подальших господарських операцій, оплачених купленою на ринку валютою, наприклад підприємці.Обмінний (валютний) курс - це: - кількість одиниць однієї валюти, необхідна для придбання одиниці іншої валюти; Валютний курс учасники обміну розглядають як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку. Однак вартісною основою валютного курсу є паритет купівельних спроможностей валют, який виражає співвідношення середніх рівнів національних цін на товари, послуги, інвестиції. Короткострокові зміни обмінних курсів досить часто зумовлені тим, що учасники ринку називають «настроєм ринку», це погляди трейдерів ринку на короткострокові перспективи руху валюти. Додаткова функція валютного курсу полягає в тому, що формування на постійній основі звітних даних щодо валютного курсу дає уявлення про співвідношення попиту та пропозиції на валюту (якщо курс формується на ринкових засадах) на валютному ринку [9, с.340].Гроші також здатні конвертуватися на інші валюти. Тоді й кажуть, що гроші мають властивість вільно конвертуватися на світовому ринку на інші валюти. Здатність тієї або іншої національної грошової одиниці вільно обертатися на інші валюти оцінюється висловом "вільна конвертованість". Внутрішня конвертованість як відсутність обмежень у використанні заробленої валюти означає: вільне використання її для поточних розрахунків та довготривалих угод, надання кредитів іншим учасникам угод, що повязані з рухом капіталів; проведення комплексу заходів, які включали б ліквідацію системи адміністративного розподілу валюти й перехід на ринкову її купівлю-продаж; свободу переведення вкладів, капіталів та товарів у національній валюті в будь-яку вільноконвертовану валюту; припинення централізованих асигнувань валюти для імпортерів (валютні кошти вони змогли б отримати, купуючи їх за ринковим курсом); введення в народне господарство елементів іноземної конкуренції; переборення замкнутості національної економіки й наближення структури внутрішніх цін до світових показників. Зовнішня конвертованість повязана з операціями, спрямованими на підтримку потоків капіталів та кредиту з допомогою вільного обертання національної валюти, й означає здатність вільно обмінювати кошти в будь-якій валюті на широкий асортимент товарів та майна.На стан і динаміку попиту і пропонування на валютному ринку впливає велика кількість чинників економічного, політичного, правового і психологічного характеру. процентні ставки в країнах, валюти яких порівнюються; Ці чинники можна назвати базовими, тобто такими, що визначають такий стан співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, який схильний до стабільності чи поступової, внутрішньо зумовленої та передбачуваної зміни. Вони вводяться в дію державою свідомо для досягнення певних цілей в її економічній політиці і можуть давати значний ефект в умовах, коли економіка країни перебуває у стані тривалої рівноваги. Ці чинники виникають при порушенні динамічної рівноваги економіки, послабляють дію курсоутворюючих чинників та знижують результативність регулятивних заходів держави.Жорсткі заходи зі стабілізації валютного ринку є в багатьох випадках незрозумілими для простих людей, оскільки вони ущемляють їх права, та з іншого бок

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про валютний ринок

1.1 Валютний ринок: види, функції та учасники

1.2 Механізм формування валютного курсу

1.3 Конвертованість та котирування валют

Розділ 2. Розвиток валютного ринку України

2.1 Аналіз валютного ринку України за останні роки

2.2 Валютне регулювання та оцінка курсової політики НБУ

Розділ 3. Удосконалення механізму функціонування валютного ринку

3.1 Основні проблеми, що суперечать ефективному функціонуванню валютного ринку України

3.2 Пропозиції щодо покращення функціонування валютного ринку України

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?