Розвиток відносин власності в Україні в період козацько-гетьманської держави - Статья

бесплатно 0
4.5 143
Становлення відносин власності на українських землях, методи, засоби, способи та форми їх правового врегулювання в період козацько-гетьманської держави. Тенденції розвитку законодавства. Стан українського суспільства. Розвиток приватної власності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У будь-якій державі ключовим правовим інститутом є інститут права власності, регламентація якого багато в чому визначає як характер регулювання інших інститутів цивільного права, так і характер власне правової системи і системи державного управління загалом. Людство завжди хвилювали питання про те, у яких реальних суспільних відносинах проявляється власність суспільства взагалі і його окремих членів, яке майно можуть мати у власності різні субєкти, за допомогою яких правових засобів, дозволених суспільством і державою, набувається, стверджується, захищається, переходить і припиняється право власності, яким є його значення у житті всього суспільства і кожної людини зокрема. Однак без вивчення і врахування історичного досвіду, всебічного аналізу процесів зародження, становлення, розвитку й еволюції відносин власності, способів, видів, форм, засобів їх регулювання у попередні періоди та наслідків застосування відомих у минулі часи регулятивних комплексів неможливим буде вибір концептуальних підходів до розробки стратегії і тактики такого регулювання та їх здійснення як сьогодні, так і в майбутньому. Кінець козацької рівноправності був майже невідворотним, бо тогочасні європейські суспільства не знали ніякого іншого способу управління політичним і соціально-економічним життям, крім такого, згідно з яким за несення служби феодальна знать отримувала право володіти землею і селянами. Основним способом набуття права земельної власності у землях Нової Січі виступала вільна займанщина, будучи обмеженою лише таким самим правом будь-якого іншого козака: на землю міг претендувати кожний запорожець, займаючи її стільки, скільки міг своїми силами чи своїм коштом обробити [3, с.

Список литературы
власність правовий козацький гетманський

1. Яковенко Н. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця ХУЛІ ст. / Н. Яковенко. - К., 1998. - 406 с.

2. Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви /О.І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2011. - 464 с.

3. Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 р.: Історико-правове дослідження / В.Є. Рубаник. - Х. : Легас, 2002. - 352 с.

4. Історія українського права : -посібник- / І.А. Безклубий, І.С. Гриценко, О.О. Шевченко та ін. - К. : Грамота, 2010. - 336 с.

5. Бачур Б.С. Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в Х - середині ХІХ ст. (Історико-правовий аспект) / Б.С. Бачур. - О. : Одеський ун-т ім. І.І. Мечникова, 2008. - 204 с.

6. Голубицький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В.О. Голубицький. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 421 с.

7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький ; відп. ред. П.С. Сохань. - Л. : Світ, 1990. - Т 1. - 1990. - 319 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?