Розвиток української політичної думки - Реферат

бесплатно 0
4.5 71
Формування політичних поглядів на українських землях в період раннього середньовіччя Х-ХІ ст. Проблеми національно-визвольної боротьби і відновлення державності у ХVIII ст. Характеристика доби українського відродження. Талановиті мислителі ХХ і ХХІ ст.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перші політичні погляди на українських землях були сформульовані ще в період раннього середньовіччя Х-ХІ ст., в умовах існування Київської Русі. У цей період на українських землях в руслі полемічної літератури розвивалися гуманістичні традиції, розроблялася концепція природного права, питання політичного прогнозування, відбувалася демократизація церкви і суспільства. Найважливішою його заслугою стало заснування Лаврської школи, що згодом перетворилася на Києво-Могилянську академію - центр підготовки мислителів, державних діячів і церковних ієрархів не тільки для України, але й для всього східного словянства. Наголошується, що насильницьке іноземне правління в Україні ніколи не було стійким і довгочасним, бо народ уміє боронити свою свободу. Книга буття українського народу" науковець висловив ідеї про необхідність скасування самодержавства і кріпацтва, відновлення національної державності України у складі федерального союзу вільних словянських народів - українців, росіян, болгар, поляків, словаків, сербів, чехів та деяких інших народів за провідної ролі України.

Список литературы
1. Исторія Русовъ, или Малой Россіи. Москва, 1846 [перша публікація]

2. Драгоманів М. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / Передм. М. Павлика // Память століть. - 2002. - № 5. - С. 3-19

3. Грушевський М. На порозі нової України. К.: Наукова думка, 1991. - 128 с.

4. Іван Дмитрів. Вячеслав Липинський - "Кант української політичної думки" // Демократична Україна, 2006

5. Полтавець Сергій Васильович. Українська політична думка середини XVII століття / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. - К. : Світогляд, 2009. - 170с. ?

6. Сила мякого знака, або Повернення Руської правди / За аг. ред.. Л. Івшиної. К.:ПРАТ "Українська прес-група", 2011. ? 800 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?