Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 143
Сутність і структура поняття "розповідь" у лінгвістичній літературі. Протиріччя в чинній методиці навчання розповіді старших дошкільників. Розробка методичних рекомендацій розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку на основі розповіді.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЇЇ актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ1 столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і функціонування української мови», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ «Я»; засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним субєктом взаємодії. Базовий компонент дошкільної освіти визначає кінцевою метою мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної компетенції. Водночас, як засвідчує практика, поширення компютеризації, телебачення та інших технічних засобів, які стали доступними й дітям дошкільного віку як у сімї, так і в дошкільних закладах, обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. Мета дослідження: розробити методичні рекомендації розвитку звязного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання розповіді.У другому параграфі Мною буде проаналізовано й порівняно дві програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина», «Малятко», які будуть подані у таблицях №1, №2 і №3.Мова рідна, слово рідне - Привчати дітей чітко, виразно говорити в нормальному темпі; - Удосконалювати уміння передавати інтонацію мовлення; - вчити розповідати за серією малюнків, знайомою картинкою; [13.с. 170] - Щоб в подальшому, при розмові з іншою дитиною (людиною) було зрозуміло мову; - Щоб дитина за інтонацією розуміла настрій людини і сама могла його передавати; - Потрібно для того, щоб діти самостійно могли розповідати, без допомоги вихователя;Гра - Самостійно і змістовно, весело спілкуватися з однолітками. Вільно користуватись виразним жестом, словом; - Позначати словом роль і задум гри, заміняти згорніту ігрову дію, розкривати змістову суть сюжетно - рольових взаємин; [19.с. 131] - Діти без допомоги вихователя могли спілкуватися самостійно; - Можливість вільно називати дії, предмети своїми іменами.Мова рідна, слово рідне - Привчати дітей чітко, виразно говорити в нормальному темпі; - Удосконалювати уміння передавати інтонацію мовлення; - вчити розповідати за серією малюнків, знайомою картинкою; [13.с. Таким чином, можна сказати, що завдання з навчання дошкільників складати розповідь - роздум фрагментарно зазначено у програмі «Малятко»; а у програмі Дитина, вони відсутні взагалі. 2.1 Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповідь Отже, щоб навчити дітей старшого дошкільного віку логічно мислити, міркувати, доводити, ми розвязували низку завдань з навчання їх складати розповіді-роздуми, а саме: 1. · обізнаність у межах тем «Природа навколо нас», «Стосунки між дітьми», яка дозволятиме правильно розуміти, вибирати та узгоджувати слова в розповіді-роздумі;У звязку, з переходом до навчання дітей в школі з шестирічного віку передбачається подальше вдосконалення всієї виховно-образовательной роботи в дитячому саду. Це допомагає йому правильно планувати свою діяльність а залежно від міцності опанування дітей матеріалом - коригувати заняття в групі. Систематичний контроль над тим, як діти засвоюють мовний матеріал, має важливе значення, для встановлення спадкоємності між дитячим садом і школою. Так встановлюючи знання дитиною художньої літератури і пропонуючи йому розповісти казку (або прочитати вірш), перевіряючий одночасно фіксує звуковимову, дикцію, уміння користуватися голосовим апаратом; при складанні дитиною розповідей по картині (виявлення розвитку звязної мови) перевіряючий відзначає, які пропозиції використовуються (виявлення сформованості синтаксичної сторони мови), які лексичні засоби (виявлення словарного запасу) і інше. Обстеження мови може здійснюватися і на контрольно-перевірчих заняттях, коли вихователь або перевіряючий ставить завдання зясувати як діти опанували той або інший мовний матеріал.На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки робота освітніх закладів особистісно орієнтованої моделі навчання висуває потребу по-новому підходити до проектування навчального середовища, обирати нестандартні методи та форми залучення дошкільнят до різних видів діяльності, що, в свою чергу, передбачає глибоке й різнобічне вивченння пізнавальних здібностей дітей. Саме в період дошкільного віку необхідно забезпечити розвиток мовлення у дітей, а образотворча діяльність стане цьому в нагоді. Заняття образотворчою діяльністю активізують творчий потенціал дитини, розвивають фантазію, інтуїцію, уяву, мислення, мовлення. Також величезне значення, для розвитку мови, має участь дитини у гуртках: художніх, літературних, технічних, юних натура

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи розвитку у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

1.1 Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі

1.2 Сучасний стан методики розвитку у дітей старшого дошкільного віку мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

2. Методика розвитку у дітей старшого дошкільного віку мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

2.1 Аналіз мовленнєвих навичок дітей старшого дошкільного віку створювати розповіді

2.2 Методичні рекомендації розвитку у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?