Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 167
Творча активність школярів, як педагогічна проблема: шляхи формування та методи розвитку. Перевірка ефективності використання розрахункових задач з хімії у розвитку творчих здібностей школярів. Позакласна і індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Одним з головних показників засвоєння учнями знань з хімії є вміння успішно користуватися знаннями при розвязуванні розрахункових задач. Формування і розвиток творчих здібностей учнів у процесі розвязування задач є проблемою, що займає чинне місце у психологічних і дидактичних дослідженнях і відноситься до числа найбільш актуальних питань сучасної науки і практики. Тихомирова та інших дослідників розкривається зміст деяких методів вивчення і одночасного розвитку творчого мислення в процесі розвязування задач. Визначенням місця і ролі творчих задач у процесі навчання хімії та методів їх розвязування займалися Н.М. В основу нашого дослідження покладено таку гіпотезу: використання запропонованої системи розрахункових задач з хімії активізує розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів, сприяє підвищенню якості знань і оволодіння способами їх добування школярами.У науці і педагогічній практиці часто використовують поняття “творчість”, “творчі здібності”, “творча активність”, “творче мислення”, “творчий розвиток”, але не дивлячись на те що в ці поняття вкладається різне значення, їх суть не завжди обговорюється. Рубінштейном: “Творчість - діяльність людини, споглядаюча нові матеріальні і духовні цінності, які мають суспільне значення, при цьому для учбової творчості визнається можливість субєктивної новизни створених учнями матеріальних і духовних цінностей і значимість для одного учня чи групи. У навчанні хімії довгий час переважав так званий результативний підхід до творчості: творчість часто повязували з конструюванням приладів і моделей, а також з одержанням нових для учнів речовин. Основні компоненти досвіду учбової хімічної творчості можна поділити на характерні для всіх видів учбової творчості (можливість творчо мислити і здатність до співпраці) і специфічні, які повязані зі змістом предмету “хімія” (мотивація творчості, досвід використання різноманітних знань, розвязанні учнями учбових творчих задач (проблеми), досвід технічної творчості (якщо він необхідний) (схема.1). Схема 1 Основні компоненти досвіду творчої діяльності, яка формується при навчанні хімії здібність творчо мислити здібність до творчого співробітництва мотивація творчості Досвід хімічної творчості учнів творча продуктивність (результативність) розвязання творчих задач досвід технічної творчостіВони виявляються: мотиваційні - у допитливості, творчому інтересі, почутті захопленості, емоційному сплеску, прагненні до творчих досягнень, до отримання високої оцінки; інтелектуально-логічні - в здатності аналізувати, порівнювати, виділяти головне, доводити свою думку, пояснювати; інтелектуально-евристичні - у здатності до висунення ідеї розвязання проблеми, до фантазії, самостійного перенесення знань та умінь у нову ситуацію, до оціночних суджень; здібності до самоорганізації - у здатності планувати і раціонально використовувати час, до самоконтролю, до вольових зусиль, старанності; комунікативні - у здатності до співробітництва, уникнення конфліктів та успішного розвязання їх. Метод навчання - це багато якісне, різнобічне явище, яке має внутрішню структуру та зовнішню форму виявлення; розвязує певну дидактичну мету, являє собою форму обміну науковою інформацією між вчителем і учнями, визначає вид і рівень пізнавальної діяльності; це спосіб стимулювання та мотивації учіння, сукупність взаємоповязаних прийомів і операцій у діяльності вчителя і учнів, спрямованої на досягнення поставлених цілей і завдань. Набуття школярами досвіду творчої діяльності забезпечується, коли вони залучаються у посильний творчий процес, якщо поступово ускладнюються, цьому сприяє застосування методів навчання, склад яких визначається прийомами та операціями, які виконують вчитель і учні, рівнем пізнавальної діяльності, рівнем самостійності школяра - від усвідомлення прийомів, які демонструє вчитель до самостійного використання. Творчі завдання і вправи Спонукальний Творче відтворення, частково-пошуковий, пошуковий Вчитель пропонує завдання, учні використовують, розвязуючи їх прийоми, які дозволяють більш глибоко осмислювати навчальний матеріал; оперують всіма відомими знаннями, способами, застосовують їх у змінених умовах, шукають нових шляхів розвязання поставленої мети, вдосконалюють свої знання, використовують їх у нових ситуаціях, створюють оригінальні творчі підходи. Визнання учня рівним собі партнером, коли вчитель вбачає в кожній дитині передусім особистість працює з ним на рівних засадах - це не стільки нова педагогіка і навіть не метод, скільки особистісне ставлення вчителя до учнів, що створює сприятливі умови для розкриття й розвитку обдарувань і здібностей школярів.Метельський стверджує, що “задача” - поняття, яке не визначається і в широкому розумінні являється тим, що потребує розвязку. Задачу можна визначити, як обєкт розумової діяльності, який потребує виконання якогось практичного перетворення або відповіді на теоретичне питання шляхом пошуку умов, які надають можливості розкрити звязки між відомими і невідомими її елемента

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Творча активність школярів, як педагогічна проблема

1.1 Поняття творчої активності

1.2 Шляхи формування творчої активності школярів

1.3 Розвиток творчої активності школярів в процесі вивчення хімії

Розділ 2. Задачі з хімії як засіб формування творчої активності школярів

2.1 Розрахункові задачі в процесі навчання хімії

2.2 Система розрахункових задач для учнів 9 - 11 класів загальноосвітньої школи

2.3 Система розрахункових задач для позакласної і індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності використання розрахункових задач з хімії у розвитку творчих здібностей школярів

3.1 Суть і методика експериментального дослідження

3.2 Аналіз результатів експериментальних даних

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?