Розвиток цукробурякового виробництва в Україні (друга половина ХІХ – початок XX ст.) - Статья

бесплатно 0
4.5 153
Головні етапи та напрямки процесу зародження та розвитку цукробурякового виробництва на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вплив на нього кризи останніх років у сільському господарстві України, а також шляхи вирішення проблем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В результаті ж відбору родовідних форм найпродуктивнішого на той час сілезького буряка, він зробив висновок, що цей буряк був гібридним і виник від природного схрещування листкового буряка західноєвропейського походження і малоазійського коренеплідного буряка. Технологія одержання цукру в той час була ще примітивною: вичавлений з буряків сік очищували, упарювали в казанах на відкритому вогні до густого сиропу, а потім відкрис - талізовували з нього цукор. Площа посівів цукрового буряку за цей час зросла з 400 - до 40 тис. дес., а в 1848 р. з неї отримували 1 млн. пуд. цукру [7, 53]. В результаті, 68% цукроварень в імперії були в Україні. На його підприємствах істотна увага приділялась і дослідам з підвищення вмісту цукру в буряках, завдяки чому показник цукристості вдалося підняти до 16% [9, 47,48].

Список литературы
цукробуряковий сільський господарство

1. Семполовский Л.Л. Уладово-Люлинецкая селекционная станция // Труды Уладово-Люлинецкой опытно-селекционной станции за 1888-1928 гг. - К., 1930. - Вып. 1.

2. Зайкевич А.Е. О некоторых сторонах культуры сахарной свеклы. - Б. м., 1884.

3. Куделька Ф.К. Сахарная свекла и ее культура. - СПБ., 1895.

4. Богданов С.М. Русская техника свекловичной культуры // Сельское хозяйство и лесоводство. - 1889. - №7.

5. Харькевич Н.К. К вопросу о свекловичных семенах // Записки Киевского О.Р.Т.О. - К., 1889.

6. Заленский Э.Ю. О селекции сахарной свекловицы // Труды Первого съезда по селекции сельскохозяйственных растений и семеноводству. - Х., 1911.

7. Франкфурт С.Л. Культура сахарной свеклы по данным Сети опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков за десятилетие 1901-1910 гг. - К., 1912.

8. Лихочвар В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. - Л., 2002.

9. Імас Є.В. Формування та розвиток цукробурякового підкомплексу в Україні. - К., 1999.

10. Ильевич С.В. Очерки истории свеклосахарного производства в Украине: люди, события, факты. - Нежин, 2007.

11. Орловський М.І. Особливості селекції і насінництва цукрових буряків // Сільське господарство України. - К., 1947. - №7.

12. ЦДІАУК, ф. 730, оп. 1, спр. 88.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?