Розвиток технічного обслуговування автомобілів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 89
Опис автомобіля Ваз-1119 і його технічні характеристики. Розрахунок загального середньорічного пробігу і виробничої програми за кількістю видів технічних дій. Підготовка інструментів, матеріалів і необхідного обладнання; вирішення виду і складності робіт.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
3.1 Розрахунок загального середньорічного пробігу 3.2Розрахунок виробничої програми за кількістю видів технічних дій 3.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках 3.5 Підбір технологічного обладнання для постів ТО 4 Технологічна частина 4.1 Підготовка інструментів, матеріалів і необхідного обладнання, та вирішення виду і складності робіт6.1 Розрахунок вартості виробничих фондів 6.2 Розрахунок основного фонду зарплатиВАТ АТП "Авто Док" призначене для обслуговування і ремонту легкових автомобілів, автобусів і мікроавтобусів, що належать приватним лицям. ВАТ АТП "Авто Док" знаходиться за адресою м.Павлоград вул. ВАТ АТП "Авто Док" має огороджену територію, вкриту бетонним покриттям, де знаходиться стоянка під накриттям для автомобілів, одноповерховий корпус, де знаходиться адміністративно-господарчі і виробничі підрозділи.Таблиця 1.1-Показники завдання пояснювальної записки Найменування показників Показники Кількість автомобілів, які заїзджають на СТО для діагностики, обслуговування та ремонту на рік (за даними СТО), шт. Умови експлуатації 3 категорія дорігРішення про виробництво автомобіля Лада Калина було прийнято ще в 1996 році. Тоді передбачалося, що під цей проект буде побудований новий завод спільно з концерном "АВВА". В кінці 90-х років проект Lada Kalina був перероблений з урахуванням можливості використання вузлів і агрегатів, вироблених Автовазом. Це час на Автовазі називають "другим народженням" автомобіля LADAKALINA.Як і всі моделі сімейства хетчбек Лада 1119 Калина відрізняють витончені обводи кузова, оригінальна ефективна світлотехніка, сучасний елегантний зовнішній вигляд. Ваз 1119 має такі технологічні особливості, автомобілі сімейства Лада Калина комплектуються досить потужними силовими агрегатами, які оснащені системою запалення і електронного управління уприскуванням палива.D р роб - дні роботи зони обслуговування за рік (їх беруть в межах 255…365 залежно від кількості вихідних і святкових днів у році) Виробничі роботи виконуються на робочих постах біля автомобіля і в цехах, де обслуговують і відновлюють вузли і деталі, зняті з автомобіля. Відповідно до цього загальну трудомісткість виробничих робіт поділяють на трудомісткість постових (Т п вир ) і цехових (Т ц вир ) робіт і визначається з виразу Р ПР - середня кількість робітників, зайнятих одночасно на посту ПР, Р ПР = 1...3 чол.; ? п ПР - коефіцієнт використання часу поста ПР, ? п ПР = 0,8…0,9; q - коефіцієнт, який враховує кількість робітників за змінами у зоні ПР автомобілів q = ?Р / Р 1 • n зм ПР , (26) де ?Р , Р 1 - явочна чисельність робітників зони або дільниці, відповідно, загальна та в найбільш завантажену зміну; За розрахунком в дві зміни на 4 постах повинні виконувати ТО-2 автомобілів одночасно 18 робітників з розподілом по постах згідно обсягу робіт.В буд = (Цбуд Цсп) Vбуд (36) де Цбуд - вартість 1 м3 виробничого корпусу (на 1 м3 будівлі для виробничих ділянок, відділень, постів, приймається 900 грн., для зон технічного обслуговування і поточного ремонту 800 грн.) ; Цсп - вартість внутрішніх санітарно-технічних та електромонтажних робіт (на 1 м3 будівлі для виробничих ділянок, відділень, постів, приймається 30,72 грн., для зон технічного обслуговування і поточного ремонту 19,08 грн) Вуст = Вбуд · Куст · Км; (37) де Куст - коефіцієнт, що враховує питому вагу устаткування в загальній структурі основних фондів, Км - коефіцієнт, що враховує вартість монтажу устаткування. (38) де Кін - коефіцієнт, що враховує інші основні фонди (приймається рівним 1,2). Додатковий фонд заробітної плати: ДЗП = ОЗП · Кп (52) де: Кп - Коефіцієнт, що враховує премії і інші виплати з фонду споживанняВ проекті реконструкції дільниці з ремонту трансмісій легкових автомобілів в умовах ВАТ АТП "Авто-Док" наведений вибір розташування АТП і дана характеристика автомобілів, що обслуговуються на даному АТП. Визначена трудомісткість дільниці з ТО та ремонту ходової частини автомобілів, підібране сучасне технологічне обладнання.

План
Зміст

Вступ

1. Загальна частина

1.1 Огляд району діяльності проектованого підприємства

1.2 Завдання проектування і початкові дані

2. Спеціальна частина

2.1 Опис автомобіля Ваз-1119

Вывод
В проекті реконструкції дільниці з ремонту трансмісій легкових автомобілів в умовах ВАТ АТП "Авто-Док" наведений вибір розташування АТП і дана характеристика автомобілів, що обслуговуються на даному АТП.

Визначена трудомісткість дільниці з ТО та ремонту ходової частини автомобілів, підібране сучасне технологічне обладнання.

Визначена необхідна кількість ремонтних робочих.

В конструктивному розділі розроблене пристосування.

Наведена структура технічної служби АТП; заходи по науковій організації праці.

Розроблені заходи з техніки безпеки, електробезпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Визначені основні техніко-економічні показники проекту.

Виконані креслення зони ТО автомобілів та підрозділу з ремонту ходової частини.

Список литературы
автомобіль пробіг технічний виробничий

Вступ

Ремонт - комплекс операцій щодо відновлення справності або робото здатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин

Методи ремонту.

Існують такі методи капітального ремонту: • індивідуальний;

• агрегатний.

У разі застосування індивідуального методу з автомобіля знімають пошкоджені агрегати, відновлюють їх і встановлюють на той самий автомобіль, який простоює протягом усього часу ремонту. Цей метод застосовують дуже рідко.

Сутність агрегатного методу полягає в тому, що з автомобіля знімають несправні агрегати, а замість них ставлять відремонтовані або нові, взяті з оборотного фонду. Зняті з автомобіля агрегати, які потребують капітального ремонту, відправляють на авторемонтні заводи, а агрегати, які потребують поточного ремонту, ремонтують у майстернях АТП. Застосування цього методу дає змогу істотно скоротити час простою автомобіля в ремонті, збільшити коефіцієнт технічної готовності й підвищити ефективність використання автомобільного парк).

Ремонт виконують на універсальних або спеціалізованих постах.

На універсальних постах здійснюються всі роботи з ремонту одного чи кількох агрегатів, вузлів і систем автомобіля.

Поточний ремонт (ПР) - ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення робото здатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочно або за результатами діагностування агрегатним, знеособленим та іншими методами);

Під час поточного ремонту агрегатів автомобіля несправності усувають заміною або ремонтом окремих вузлів і деталей, крім базових.

Капітальний ремонт (КР) - ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових;

Ресурс автомобіля та його частин після капітального ремонту має становити не менше ніж 80% ресурсу нового автомобіля. Як правило, автомобіль підлягає одному капітальному ремонту.

Розвиток технічного обслуговування автомобілів

Враховуючи сучасний склад наявної техніки у підприємствах та рівень технічної експлуатації виникає необхідність визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту машин. Вибір стратегії розвитку технічного сервісу машин повинен базуватися на основних принципах і задачах системи фірмового обслуговування. Основополагаючим принципом системи фірмового обслуговування є повна відповідальність підприємств-виробників за працездатність машин протягом усього терміну їх експлуатації.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показують, що такий підхід дозволяє задовольняти потребу в засобах механізації не стільки за рахунок інтенсивного збільшення кількості техніки, скільки завдяки підвищенню якості і ефективності її використання. Необхідність розвитку фірмового обслуговування обумовлена впровадженням в сучасних машинах складного електричного та гідравлічного обладнання, що потребує сучасних форм і методів технічного обслуговування і ремонту за участю підприємств-виробників.1 Методичний посібник до виконання дипломного проекту студентами спеціальності 5.090.240 "обслуговування та ремонт автомобілів, Дніпропетровський транспортно-економічний технікум, Дніпропетровськ, 2015 р.

2 Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів Київ., Знання-Прес, 2003

3. Лудченко А. А. Основы технического обслуживания автомобилей Киев., Вища школа, 1987

4. Канарчук В. Є. Лудченко О. А. Експлуатаційна надійність автомобілів Частина 1, книги 1, 2, 3 Київ., Вища школа , 2000

5. Канарчук В. Є. Лудченко О. А. Система забезпечення роботоздатності автотранспортних засобів Київ, НМК, 1991

6. Лудченко О. А. Кошарний М. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи Київ., НТУ 2003

7. Фастовцев Г.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей принадлижащих гражданам. -М: Транспорт, 1989.

8. НИИАТ. Типовые проекты робочих мест в автотранспортном предприятии. - М: Транспорт, 1982.

9. Напольский К.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. -М: Транспорт, 1985.

10. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях. -М: Транспорт, 1989.

11. Даражіо Г.М. Технологія фарбування автомобілів і тракторів за кордоном. Огляд. М. 1986 р., 153 с.;

12. Кац А.М. Забарвлення автомобілів на АТП. - М.: Транспорт, 1986 р. - 170 с.;

13. Синельников А.Ф. Ремонт кузова легкових автомобілів. Забарвлення і протикорозійний обробка. М.: Машинобудування, 1993 р. - 183 с.;

14. Технологія виготовлення автомобільних кузовів / під ред. Гарячого Д.В. - М.: Машинобудування, 1979;

15. Толмачов І.А., Піаст та ін Ремонтна забарвлення автомобілів. - Спб.: Хімія, 1992 р. - 124 с.;

16. Шангін Ю.А. Ремонтне фарбування легкових автомобілів: Поради любителям - М.: Транспорт, 1994 р. - 198 с.

17.https://www.google.com.ua/search?q=фарбування ваз 1119&client=opera&channel=suggest&tbm=isch&ei=EGJIVFW8M8UBU4ZWGEGC&start=40&sa=N

18.https://www.google.com.ua/search?q=Шпаклевка 1119&client=opera&channel=suggest&tbm=isch&oq=Шпаклевка 1119&gs_l=img.3...6526.7144.0.7437.4.4.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1ac.1.34.img..4.0.0.XAFJDZ5NLOI

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?