Розвиток сукупної пропозиції в Україні - Реферат

бесплатно 0
4.5 72
Характеристика сукупної пропозиції в довгостроковому та короткостроковому періодах, її головні показники. Теорії короткострокової сукупної пропозиції: негнучкої заробітної плати, неправильних уявлень працівників, недосконалої інформації, негнучких цін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна економіка може відреагувати на зміни в сукупному попиті як збільшенням обсягу реального продукту, так і зміною рівня цін. Характер звязку між рівнем цін та обсягом реального національного продукту залежить від тривалості періоду, впродовж якого взаємодіють сукупний попит і сукупна пропозиція. Сукупна пропозиція - загальний обсяг товарів та послуг в економіці, який може бути запропонований фірмами при певному рівні внутрішніх цін. На зміни в сукупному попиті виробництво може відреаґувати як зміною рівня цін, так і обсягу випуску.Вертикальна крива довгострокової сукупної пропозиції є виявом класичної дихотомії, згідно з якою реальні змінні не залежать від номінальних змінних. Обсяг продукції (реальна змінна) не залежить від рівня цін (номінальна змінна). Одразу може виникнути запитання: чому крива пропозиції конкретних товарів і послуг є висхідною, якщо крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною? Якщо відносна ціна блага підвищується, то продуценти розширюють його випуск, переміщуючи ресурси з виробництва інших товарів і послуг. Крива довгострокової сукупної пропозиції показує обсяг виробництва, який називають природним рівнем виробництва.Додатній нахил цієї кривої економісти пояснюють зміною витрат на одиницю продукції, коли реальний національний продукт збільшується. Витрати виробництва на одиницю продукції визначають як відношення загальних витрат на використані фактори виробництва до обсягу продукції (отримують середні витрати на цей обсяг). Економісти, які поділяють думку про те, що в ринковій економіці ділові цикли є регулярними, а їхні фази послідовні, вважають що крива короткострокової сукупної пропозиції має три відрізки - кейнсіанський, проміжний та класичний [5]. Річ у тім, що обсяг національного продукту ще такий невеликий, що його збільшення не супроводжується виникненням дефіциту ресурсів або слабин у виробництві, котрі стимулюють зростання цін. Оскільки підприємці можуть отримати працю та інші вхідні ресурси за більш-менш стабільними цінами, витрати виробництва за збільшення його обсягу не зростають, і не має причин для підвищення цін на товари і послуги.Економісти, які вважають, що економічні колвання є нерегулярними і непрогнозваними, здебільшого зображають криву короткострокової AS у вигляді лінії з додатнім нахилом, не виділяючи її відрізків. Хоча ці теорії різняться між собою в деталях, вони мають спільну основу - доводять, що величина пропозиції національного продукту відхиляється від його рівня в довгостроковому періоді, коли фактичний рівень цін не збігається з очікуваним.Багато економістів пояснюють висхідну траекторію кривої короткострокової сукупної пропозиції негнучкістю номінальної заробітної плати. Тому зарплата не може швидко реагувати на зміну економічних умов.Ця концепція, як і попередня, зосереджується на ринку праці, але на відміну від неї припускає, що зарплата може легко змінюватися для зрівноважування пропозиції та попиту. Згідно з концепцією неправильних уявлень працівників, останні тимчасово плутають рівні номінальної й реальної зарплати, внаслідок чого в короткостроковому періоді обсяг національного виробництва відхиляється від природного. Прихильники цієї концепції вважають, що кількість праці, пропонованої найманими працівниками, залежить від реальної зарплати, на яку вони сподіваються. Щоразу, коли рівень цін зростає, реакція національної економіки злежить від того, чи правильно працівники передбачили цю зміну.Ця теорія виходить із того, що кожен виробник продукує одне благо, а споживає багато благ. Оскільки кількість товарів і послуг у розвинутій економіці дуже значна, виробники не спроможні пильнувати всі ціни одночасно. Вони уважно стежать за цінами на ті блага, які виробляють, і менш пильно - на ті, які споживають. Унаслідок недостатньої інформації вони можуть плутати зміни загального рівня цін зі змінами відносних цін. У ринковій екооміці, як відомо, виробники ухвалюють рішення щодо виробництва конкретного блага на підставі його ціни порівняно з іншими благами.Окремі економісти пропонують ще одну версію пояснення висхідної траекторії кривої короткострокової сукупної пропозиції - негнучкість цін. Згідно цієї версії, фірми не одразу змінюють ціни на свої товари і послуги у відповідь на зміну попиту. Іноді ціни визначаються довгостроковими угодами між фірмами і споживачами. Нерідко навіть без формальних угод фірми не змінюють цін на свою продукцію, щоб не відштовхнути покупців.(у постійних цінах 2007 р.) порівняно з відповідним періодом 2009 р. зріс на 6,0 %. Реальний ВВП за I квартал 2010 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зріс на 4,9%, номінальний ВВП за звітний період склав 218,1 млрд.грн. Зростання виробництва валової доданої вартості у I кварталі 2010 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року відбулося у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 12,6%), переробній промисловості (на 12,4%), сільському господарстві (на 6,1%), транспорті та звязку (на 3,6%), добувній промисловості (на 2,6%

План
ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ 3

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОСТРОКОВОЇ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 5

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЇ КОРОТКОСТРОКОВОЇ СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 8

3.1 Теорія негнучкої заробітної плати 8

3.2 Теорія неправильних уявлень працівників 9

3.3 Теорія недосконалої інформації 10

3.4 Теорія негнучких цін 11

РОЗДІЛ 4. ДИНАМІКА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ АНАЛІЗ. 13

4.1 Валовий внутрішній продукт 13

4.2 Сільськогосподарський сектор 16

4.3 Сектор промисловості та деяких інших галузей народного господарства 17

ВИСНОВОК 19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?