Розвиток стратегії діяльності страхової компанії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Сутність та концептуальні підходи до визначення стратегії розвитку компанії. Чинники та фактори формування політики страхових компаній. Формування довгострокових цілей розвитку ПАТ "Просто страхування". Основні напрями удосконалення цієї стратегії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
стратегія страховий компанія Незважаючи на позитивні зрушення у вітчизняній економіці, яке спостерігається на протязі останніх років, страхування у нашій країні не привертало належної уваги держави. Так питома вага чистих страхових премій (без страхових премій, переданих у перестрахування резидентам) у валовому внутрішньому продукті у 2010 році складала 1,5%, значення показника невпинно зростає, але ще не відповідає стану розвитку ринку Європейського Союзу, де цей показник дорівнює 8-12%. Таким чином, актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що стратегічне планування покликане забезпечити необхідний економічне зростання і бажаний рівень розвитку компанії на майбутній довгостроковий період. Метою роботи є дослідження сутності стратегії розвитку, визначення основних чинників та факторів впливу на стратегію розвитку компанії, та аналіз і вдосконалення стратегії розвитку ПАТ «Просто страхування».Термін «стратегія» у первісному своєму значенні стосувався військового мистецтва і означав уміння складати загальний план військової кампанії, битви або визначати напрямок головного удару, розподіляти ресурси, розробляти схеми їх використання за можливих варіантів перебігу подій. Добре продумана, правильно сформульована стратегія окреслює найраціональніший шлях, найпродуктивніші способи досягнення мети, забезпечує підприємству вибір перспективних видів діяльності, високий попит на його продукцію (послуги), вигідну, нерідко унікальну позицію на ринку. Однак стратегія, як правило, допомагає підприємству досягти наміченого, але не гарантує його, адже в конкурентному середовищі взаємодіє багато факторів, зміст і спрямування впливу яких важко передбачити. Багатоаспектність, багатоплановість стратегії є передумовою різних підходів до її тлумачення, серед яких найпомітніші: погляд на неї як на мету управління (ідеальну модель підприємства, в якій реалізується бачення його керівників, власників); позицію на ринках (орієнтує на посилення конкурентної позиції, розширення участі на ринках, захоплення нових ринків); зразок (є джерелом прагнення підприємства наблизитися до еталона, яким загалом вважають фірму, що процвітає). Основними ознаками недооцінювання ролі стратегії в управлінні підприємством є: нерозуміння сутності стратегічної спрямованості цілей і всієї його діяльності; відсутність альтернативних стратегій, які можна було б задіяти у разі змін у зовнішньому середовищі; відсутність або недостатня обґрунтованість стратегічних планів; недостатня інформаційно-аналітична підтримка стратегії і проектів розвитку підприємства; неувага до внутрішнього і зовнішнього середовищ; невміння прогнозувати потреби ринку; відсутність у менеджерів і керівників досвіду стратегічної діяльності; невміння долати опір конкуренції, досягати успіху в конкурентній боротьбі; недостатнє осмислення діяльності підприємства, ототожнення його стратегії і тактики.Страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (в обовязковій та добровільній формі): компанія пропонує ефективне і відносно недороге розширення до стандартного полісу обовязкового страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Так, за результатами 12 місяців 2009р. відмічалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності, у порівнянні до 12 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції: на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%; на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%; на 4,4% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 6,2%; на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%; на 7% зменшився обсяг страхових резервів; на 0,1% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 0,9%. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2009 рік, становила 20 442,1 млн. грн., з них: 5 949,0 млн. грн. Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І квартал 2011 року, становили 6 092,9 млн. грн. Можемо засвідчити, що за період 2008-2010 років скоротились доходи за усіма напрямками діяльності ПАТ «Просто страхування», а саме: · валові доходи від страхової діяльності ПАТ «Просто страхування» в 2008 році скоротились у порівнянні із 2007 роком на-54,6 млн. грн. або на 21,3%; протягом 2009 року темпи скорочення валових доходів від страхової діяльності дещо уповільнились, проте загалом тенденція не змінилась - за 2009 рік обсяг валового доходу ПАТ «Просто страхування» від страхової діяльності зменшився на 30,2 млн. грн. або на 15,0%;До н

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?