Розвиток страхового ринку Великобританії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 77
Поняття страхового ринку, його місце та роль у фінансовій системі. Страховий бізнес Великобританії як один з найбільших у світі та Європі, особливості його законодавчої бази. Кон"юнктура страхового ринку Великобританії, перспективи його розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Послідовний перехід країн до ринкової економіки обєктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх субєктів ринку. Саме наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності її юридичних і фізичних осіб. Страховий ринок формується в ході становлення товарного господарства і являє собою його невідємний і важливий елемент. Мета курсової роботи - дослідити розвиток страхового ринку Великобританії, зясувати обєктивну необхідність страхування, розкрити його сутність, функції, принципи та роль в умовах переходу до економіки ринкового типу, висвітлити питання щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності, розглянути умови особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду.Страхування - це такий вид необхідної суспільно-корисної діяльності, при якій громадянин і організація заздалегідь страхують себе від несприятливих наслідків у сфері їх матеріальних і особистих нематеріальних благ шляхом внесення грошових внесків в особливу спеціалізовану організацію (страховика), яка надає страхові послуги, а ця організація при настанні вказаних наслідків виплачує за рахунок коштів цього фонду страхувальнику або іншій особі обумовлену суму. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинами страхувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значну потребу в грошах. До головних субєктів страхового ринку відносять страховиків, страхувальників, страхових посередників та інших учасників. Головне місце серед них займають страховики та страхувальники. Головне місце на страховому ринку посідають страховики, які здійснюють укладання договорів страхування та їх обслуговування.З одного боку, існує обєктивна потреба у страховому захисті, що призводить до утворення страхового ринку у соціально-економічній системі суспільства. Місце страхового ринку у фінансовій системі зумовлено як роллю різних фінансових установ у фінансуванні страхового захисту, продовжує їх значенням як обєктів розміщення інвестиційних ресурсів страхових громадських організацій і обслуговування страхової, інвестиційної та інших видів діяльності. У цих відносинах відповідні фінансові інститути виступають як страхувальники і споживачів страхових продуктів. Страховий ринок виконує ряд взаємозалежних функцій: 1) основна функція страхового ринку - компенсаційна функція, завдяки якій існує інститут страхування. 2) накопичувальна функція забезпечується страхуванням життя і дозволяє нагромадити значення укладеного договору страхування заздалегідь зумовлену страхову суму.Лондонський ринок страхування і перестрахування є світовим центром, що акумулює ризики з усього світу. Страхові компанії не мають права займатися будь-якими іншими видами бізнесу, крім страхування [3]. Особливою структурою на англійському страховому ринку є Управління по захисту прав страхувальників, яке було створене відповідно до закону про захист прав страхувальників 1975 року. Крім того, цей закон забезпечив необхідні умови для створення особливого компенсаційного фонду для страхувальників, який формується за рахунок грошових відрахувань всіх страхових компаній, які мають ліцензії на проведення страхових операцій у Великобританії. Цей фонд призначений для виплат страхових відшкодувань і страхових сум тим страхувальникам, страхові компанії яких виявилися неплатоспроможними [5].Окреме місце на британському страховому ринку посідає корпорація "Ллойд" - це організація, що обєднує приватних осіб, кожна з яких приймає страхування на свій ризик та несе персональну відповідальність за прийняті зобов" зання всім своїм майном. Портфель корпорації "Ллойд" формується, поряд з традиційними ризиками, за рахунок обєктів страхування, яких не можуть прийняти акціонерні страхові компанії (комерційні супутники зв" язку, супертанкери, атомні електростанції, бурові платформи з добування нафти, газу тощо). На чолі кожного синдикату стоїть андеррайтер - це особа, яка уповноважена страховою компанією або синдикатом "Ллойд" приймати на страхування (перестрахування) ризики. Взагалі, прийнято говорити, що ризики, які підлягають страхуванню, не страхуються в "Ллойд", а розміщуються в "Ллойда". Слід зазначити, що хоча між синдикатами "Ллойд" є конкуренція, головним чинником є кооперація для здійснення однієї мети - це захист страхувальників, забезпечення інтересів страховиків та високої репутації корпорації [12].Товариства взаємодопомоги були основним механізмом "соціального захисту" в Британії, породженим самоорганізуючим громадянським суспільством. Товариства надавали допомогу по хворобі, надавали медичну допомогу своїм учасникам і членам їх сімей, надавали фінансову і практичну допомогу вдовам і сиротам. Медичні послуги зазвичай надавав лікар місцевого відділення, якого суспільст

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття страхового ринку

1.1 Поняття страхування і страхового ринку

1.2 Місце та роль страхового ринку у фінансовій системі

Розділ 2. Страховий ринок Великобританії

2.1 Розвиток страхового ринку Великобританії

2.2 Конюнктура страхового ринку Великобританії

Розділ 3. Перспективи розвитку страхової діяльності у Великобританії

3.1 Розвиток соціального страхування

3.2 Шляхи розвитку актуаріїв

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?