Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20–30-х рр. ХХ ст. - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Закономірності і специфічні риси розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині в 20–30-х роках ХХ ст. Передумови, причини і обставини виникнення місцевих краєзнавчих центрів, їх роль у культурному житті регіону. Наслідки нищення краєзнавчих осередків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х рр.Тому обєктом дослідження є процес розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині в перші післяреволюційні десятиріччя, коли його тріумфальний злет у 20-і роки змінюється трагедією «репресованого краєзнавства» 30-х років. Хронологічні рамки дисертації охоплюють 20-30-і роки ХХ ст., що становлять окремий етап у розвитку історичного краєзнавства в Україні. Дисертація є органічною складовою часткою комплексних програм з дослідження регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України та кафедри історії України Харківського державного університету, Окремі аспекти обраної теми знайшли своє відображення в історичній літературі. В той же час аналіз архівних матеріалів і друкованих джерел дає підстави стверджувати, що на прикладі Полтавщини можна зясувати всі найважливіші аспекти розвитку історичного краєзнавства в Україні в досліджуваний період. У звязку з цим ставляться основні завдання дослідження: - зясувати закономірності і специфічні риси розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х роках ХХ століття;Першими, ще у 20-і роки узагальнили відомості про розвиток історичного краєзнавства, архівної та музейної справи на Полтавщині В. З проголошенням незалежності України, одержавши доступ до документальних матеріалів СБУ та інших джерел, раніше недоступних для наукової громадськості, вчені порушили питання про «репресоване краєзнавство» Полтавщини, про трагічні долі відомих дослідників краю, які стали жертвами репресій 30-х років. Нестулі (1994, 1995), в яких на базі широкого кола архівних джерел, більшість з яких було вперше введено до наукового обігу, автор глибоко і всебічно висвітлив питання діяльності краєзнавчих осередків і наукових товариств Полтавщини в перші пожовтневі десятиліття з охорони памяток історії і культури рідного краю. Серед них - матеріали, що розповідають про становлення і дільність повітових КОПМИСІВ Полтавщини (Ф.Р-3283), історію архівної справи в регіоні (Ф.Р-1871, Ф.Р-1876, Ф.Р-2125), наполегливу роботу краєзнавців з охорони і збереження памяток історії і культури краю в 20-30-і роки (Ф.Р-2068, Ф.Р-3872), створення наукового товариства краєзнавців Полтавщини (Ф.Р-1865). На початку 20-х рр. на Полтавщині виникла мережа комітетів охорони памяток мистецтва і старовини (КОПМИСІВ), які започаткували вивчення історико-культурної спадщини, музейне та архівне будівництво, стимулювали зародження нових форм краєзнавчого руху.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?