Розвиток історичних знань в Україні. Життя та діяльність українських істориків Ястребова Ф.О. та Кримського А.Ю. - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 205
Дослідження з історії України XIX ст. Ястребова Ф.О. Праці А.Ю. Кримського з історії та культури арабських країн. Українське наукове товариство у Києві. Роль друкарства у розвитку історії у XVI-XVII ст., Києво-Могилянська академія - осередок їх розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В 1936-1940 рр. Ястребов працює молодшим науковим співробітником, а в 1940-1941 рр. - старшим науковим співробітником Інституту історії України АН УРСР. Одночасно у 1931-1938 рр. він викладав на кафедрі історії України Київського державного університету [7, c.327]. ястребов кримський історія україна Працюючи в науковій сфері, Ястребов був фахівцем у ділянці соціально-політичної історії України ХІХ століття, зокрема українських революційних рухів. Після Другої світової війни, в 1947 році був критикований офіційною владою за те, що "історія українського народу розглядалася ним відірвано від історії інших народів Радянського Союзу". Саме Ястребов був одним з тих істориків, які ще в 1930-их роках грав активну роль у розгромі "школи Грушевського", під час праці в ідеологічних партійних установах чітко дотримувався партійної лінії [10, c.4].

План
Содержание

Ястребов Федір Олександрович

Історик А. Кримський

Українське наукове товариство в Києві

Роль друкарства у розвитку історичних знань у XVI-XVII століттях

Києво-Могилянська академія як осередок розвитку історичних знань

Список використаних джерел та літератури

Список литературы
1. Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім.А. Кримського НАН України / О.Д. Василюк. - К.: ВД "Стилос", 2006. - 564 с.

2. Агатангел Кримський: учений, письменник, українець: збірник наукових праць. - Луцьк: Волинська книга, 2007. - 128 с.

3. Богуцький Ю.П. Українська культура в Європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новахатько. - К.: Знання, 2007. - 679 с.

4. Боровець І. Українське наукове товариство в Києві. [Електронний ресурс] / І. Боровець. - Режим доступу до статті: https: // kuprienko. info/borovets-i-ukrayins-ke-naukove-tovaristvo-v-kiyevi/4/

5. Верстюк В.Ф. М.С. Грушевський: Коротка хроніка життя та діяльності / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. - К.: Либідь, 1996. - 144 с.

6. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХ ст.): Навч. посібн. / Н. Зелінська. - Львів: Світ, 2003 - 612 с.

7. Водотика С.Г. "Соціальне замовлення" історичній науці УСРР (1920-1930-ті рр.) / С.Г. Водотика // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. - К.: Сучасник, 2001. - Вип.4. - 379 с.

8. Голобуцький П. Києво-Могилянська академія: До 380-річчя її заснування. / П. Голобуцький // Людина і світ. - 1996. - № 1-2.

9. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. / Я. Запаско. - Львів: Центр Європи, 2000. - 222 с.

10. Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського / В. Заруба // Український Історик, - 1991. - № 3-4.

11. Кагарлик С.В. Роль Київської академії у зміцненні культурно-освітніх звязків на українських землях у XVIII столітті / С.В. Кагарлик // Український історичний журнал. - 1992. - № 3. - С.55-61.

12. Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні в ХІХ - перша третина ХХ ст. / О.Ф. Коновець. - К.: Хрещатик, 1992. - 60 с.

13. Кримський А.Ю. Твори: в 5-ти т. / А. Кримський; [упоряд. і прим. М.Л. Гончарука, О.В. Мишанича]. - К.: Наукова думка, 1972. - Т.1. - 630 с.

14. Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи. / І. Лисяк-Рудницький. - К.: Основи, 1994. - Т.2. - 573 с.

15. Овчинніков В. Історія книги: Еволюція книжкової структури. / В. Овчинніков. - Львів: Світ, 2005. - 420 с.

16. Павличко С. Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського / С. Павличко. - К.: Основи, 2000. - 328 с.

17. Поліграфія та видавнича справа / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников, О.М. Василишин, О.Г. Дячок. - Львів: Афіша, 2002. - 456 с.

18. Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-роковини народження. / О. Пріцак // Наука і культура. Київ. - 1991. - В.25. - С.103-120.

19. Субтельний О. Історія України. / О. Субтельний. - К.: Либідь, 1993. - 720 с.

20. Тимошик М.С. Історія видавничої справи. / М.С. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2003. - 496 с.

21. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. / З.І. Хижняк. - К.: KM Academia, 2001. - 20 с.

22. Щербань Т. Фундатори Українського наукового товариства. / Т. Щербань. - К.: Знання, 1992. - 48 с.

23. Юркова О.В. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР. / О.В. Юркова. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2001. - 210 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?