Розвиток сили та гнучкості з методичним обґрунтуванням - Реферат

бесплатно 0
4.5 102
Значення фізичних вправ для підвищення тонусу всіх систем організму (нервової та м"язової, серцево-судинної та дихальної), стимулювання працездатності. Загальний принцип побудови та шляхи удосконалення комплексу занять для розвитку сили та гнучкості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Наукові дослідження багатьох авторів свідчать про те, що систематичне виконання спеціального комплексу фізичних вправ позитивно впливає на стан здоровя і фізичний розвиток студентів. Під впливом "зарядки" покращується кровообіг, зміцнюється нервова, дихальна, серцево-судинна системи, покращується діяльність органів травлення, стимулюється діяльність кори головного мозку, зміцнюється опорно-руховий апарат, розвиваються фізичні якості і сила волі, наполегливість, терпіння, підвищується працездатність. Ефективність впливу гімнастики на студентів залежить від того, наскільки вони правильно виконують вправи, дотримуються послідовності у їх виконанні і кількості повторень кожної окремої вправи. Зважаючи на ту обставину, що фізичні вправи мають особливе значення для людини: підвищення тонусу нервової та мязової систем, працездатності, їх потрібно виконувати кожного дня всім студентам. У результаті виконання вправ швидко підвищується загальний тонус організму, пожвавлюється діяльність серцево-судинної системи, внаслідок чого ліквідуються вогнища застійної, депонованої крові, зокрема, у черевній порожнині.Основи спеціальної фізичної підготовки спотрсменів.- Подано загальні засади фізичної підготовки. Педагогічний підхід до РГГ //Фізична культура в ВНЗ.- Розглянуто методичне обгрунтування заняття фізичними вправами Навчання метання малого мяча //Фізична культура.-Під гнучкістю розуміють морфо-функціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають ступінь рухомості його ланок. Іншими словами, гнучкість - це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Потім гнучкість стабілізується і, якщо не виконувати вправи, що спрямовано впливають на гнучкість, вона вже в 16-17-річному віці починає прогресивно погіршуватися. "Оперативний" стан гнучкості (тобто стан прояву гнучкості в той чи інший момент) залежить від багатьох факторів: зовнішньої температури середовища (з підвищенням температури гнучкість збільшується); добової періодики (у ранкові години гнучкість значно нижча); втоми (показники активної гнучкості зменшується, а пасивної збільшується); емоційного стану. Звідси випливає необхідність оптимального поєднання в процесі фізичного виховання вправ, спрямованих на розвиток гнучкості, з силовими та іншими вправами, що сприятимуть гармонійному розвитку фізичних якостей.ліва нога убік в упорі на гімнастичній стінці, її ступня паралельна полу: повільні повороти (8-10 разів) лівої ноги в тазостегновому суглобі, тримаючись руками за жердини. ліва нога убік в упорі на гімнастичній стінці, тулуб нахилені вперед, руки опираються на жердину, ступня правої ноги відставлена убік на 50-70 см від площини гімнастичної стінки під кутом до неї 45-50 градусів: з поворотом лівої ноги в тазостегновому суглобі підтягти таз вперед до гімнастичної стінки, потім прогнутися в попереку й виконати нахил тулуба вліво до прямої ноги. ліва нога випрямлена вперед в упорі на гімнастичній стінці: повільні пружинисті нахили тулуба вперед (6-10 разів), руки зафіксувати на ступні лівої ноги. стоячи обличчям до гімнастичної стінки в широкій стійці, ступні паралельні, руками захопити жердини на рівні грудей: почергові повороти всередину правою й лівою ногою в тазостегновому суглобі (по 8-12 разів), поступово розводячи ноги в сторони до максимуму (до поперечного шпагату). стоячи обличчям до гімнастичної стінки, ноги разом, правою рукою узятися за жердину на рівні грудей, а лівою на рівні живота: виконати 10 махів убік випрямленою правою ногою з одночасним відхиленням тулуба вліво, ступня паралельна полу, а пальці розігнуті (носок "на себе").Проаналізувавши доступну нам наукову літературу з проблеми впровадження в побут студентів вправ для розвитку сили та гнучкості ми визначили, що: питання впровадження вправ в побут студентів є недостатньо вивченим, що позначається на всьому процесі фізичного виховання студентів. В більшості опрацьованих нами літературних джерел описується значення "зарядки", а мало уваги приділяється способам впровадження і шляхам удосконалення виконання вправ для розвитку сили та гнучкості студентами.

План
План

Вступ

1. Огляд літературних джерел

2. Розвиток сили та гнучкості з методичним обґрунтуванням

3. Комплекс фізичних вправ

3.1 Комплекс фізичних вправ для розвитку гнучкості

3.2 Комплекс фізичних вправ для розвитку сили

Висновки

Список використаних джерел

Вывод
Проаналізувавши доступну нам наукову літературу з проблеми впровадження в побут студентів вправ для розвитку сили та гнучкості ми визначили, що: питання впровадження вправ в побут студентів є недостатньо вивченим, що позначається на всьому процесі фізичного виховання студентів.

В більшості опрацьованих нами літературних джерел описується значення "зарядки", а мало уваги приділяється способам впровадження і шляхам удосконалення виконання вправ для розвитку сили та гнучкості студентами.

Недостатня увага приділяється такому питанню, як місце вчителя фізичної культури і учителів-предметників в процесі впровадження виконання вправ

Дослідження стану виконання студентами розвиваючих вправ виявило, що: переважна більшість студентів та їх батьків не виконують таких вправ.

Тестування студентів на предмет визначення їх рівня фізичної підготовленості виявило дисгармонійність у розвитку окремих фізичних якостей.

Низький рівень розвитку виявлено у таких якостях, як гнучкість, сила та спритність.

Представлені комплекси вправ для розвитку сили та гнучкості вибіркової спрямованості окрім покращення рівня показників фізичної підготовленості дають змогу сприяти заохоченню учнів до виконання вправ фізичних вправ, а аналіз загального рівня фізичної підготовленості у переконливій формі, показав значення виконання вправ і гімнастики.

Список литературы
1. Верхошанский Ю.В. Основи спеціальної фізичної підготовки спотрсменів.- М.: ФИС, 1988.- 331 с.

2. Голобородько В.А. Педагогічний підхід до оцінки //Фізична культура в школі.- 1978.- № 12.- С. 21.

3. Иванов Н.Д. Навчання метанню малого мяча в VI классе //Фізична культура в школі.- 1985.- № 7.- С. 20-23.

4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.

5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоровя, працездатність.- Львів, 1993.- 131 с.

6. Матвеев Л.П. Теорія и методика фізичної культуи: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФИС, 1991.- 543 с.

7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.

8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с.

9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с.

10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.

11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.

12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФИС, 1993.- С. 181.

13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.- М.: ФИС, 1974.- 232 с.

14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.- 1977.- № 3.- С. 14-18.

15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?