Розвиток регіональної статистики на сучасному етапі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Статистичне вивчення валового регіонального продукту в Україні (2005-2009 рр.), тенденції розвитку та прогноз на 2010 р. Сутність регіональної статистики, її основні завдання. Розвиток регіональних рахунків. Розрахунок ряду динаміки, її середні показники.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що ВРП, нашої країни - це складний процес, який вивчається сукупністю загальних наук. Система способів, прийомів, за допомогою яких статистика досліджує масові явища, утворює статистичну методологію. Її специфіка полягає в тому, що всі основні методичні прийоми використовуються у міру виконання завдань трьох послідовних стадій (етапів) статистичного дослідження: 1. Загальною основою розробки і застосування статистичної методики є діалектичний метод пізнання, згідно якому суспільні явища і процеси розглядаються в розвитку, взаємному звязку і причинній обумовленості. Метод статистики - це ціла сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій предмет.Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних, тенденцій. Статистика має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Кількісну сторону цих явищ і процесів статистика вивчає в нерозривному звязку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання і даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів. Крім того, статистика вивчає кількісну і якісну сторони явищ в конкретних умовах місця і часу. Статистика дозволяє пояснити стійкість випадкових коливань урожайності в часі та прийняти їх в розрахунок при прогнозуванні розвитку сільськогосподарського виробництва.Це потребує розвязання потреби розподілу між регіонами тих видів діяльності, які хоч і здійснюються на їхній території, проте відносяться до сфери відповідальності та фінансування виключно держави в цілому, а також виділення у складі ВРП окремих елементів його дохідного складу та використання. ВРП відображає додатково створену вартість у процесі виробництва і визначається як різниця між вартістю визначених (випуск) і вартістю повністю використаних у процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання) з урахуванням податків і за виключенням субсидій на продукти. Випуск і проміжне споживання сектора фінансових корпорацій, визначається за кількома формами звітності: по банківській діяльності-за інформацією про прибутки та збитки Національного банку України та за даними Зведеного звіту про прибутки та збитки банків України; по страхових компаніях - на основі даних Державної комісії з регулювання фінансових послуг України згідно з встановленими для страховиків формами звітності та даних форми N 1-ст "звіт про фінансову діяльність страхової організації"; по довірчих товариствах-за даними форми № 1-дт; по біржах використовується статистична форма № 1-біржа"Звіт про діяльність біржі". Випуск і проміжне споживання некомерційних організацій,що обслуговують домашні господарства, визначаються на основі даних форм № 1-громадська організація"Звіт про діяльність громадської організації",№ 1-житлофонд "Житловий фонд", а також певних експертних оцінок, які базуються на інформації з форми № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства"та даних форми N5 "Примітки до річної фінансової звітності"про доходи (витрати) на утримання обєктів соціально-культурного призначення, які перебувають на балансі підприємства. Джерелом інформації для обчислення випуску і проміжного споживання за видами економічної діяльності з сектора домашніх господарств, до якого відносяться фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності,що не мають статусу юридичної особи,є: 1) вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, яке містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих і не продовольчих товарів та послуг;Виходячи з цього, регіони можна розподілити на два типи угрупувань: 1) за адміністративно-територіальним устроєм України; Згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, який відображений у Класифікаторі одиниць адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), всі обєкти поділяються на чотири рівні: до першого рівня віднесені Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь, до другого - міста обласного підпорядкування, райони Автономної Республіки Крим, райони в областях, райони в містах, до третього - міста районного підпорядкування, райони в містах обласного підпорядкування, селища міського типу та сільські ради, до четвертого - села та селища. Регіональна статистика, яка вивчає регіони першого типу (за адміністративно-територіальним устроєм), поділяється на три рівні: обласний - вивчає обєкти першого рівня КОАТУУ; районний (міський) - вивчає обєкти другого рівня КОАТУУ; місцевий - вивчає обєкти третього та четвертого рівнів КОАТУУ. Регіональна статистика, яка вивчає регіони другого типу, особливу увагу приділяє територіальним утворенням, які знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування (подібні територіальні утворення найчастіше називають муніципалітетами).

План
Зміст

Реферат

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. Сутність регіональної статистики

1.1 Основні завдання сучасної статистики

1.2 Розвиток регіональних рахунків

1.3 Регіональна статистика

1.4 Ряди динаміки та його показники

Розділ 2. Аналіз валового регіонального продукту

2.1 Сучасні тенденції розвитку регіонів України в контексті аналізу валового регіонального продукту

2.2 Розрахунок ряду динаміки

2.3 Середні показники динаміки

Розділ 3. Аналіз тенденцій розвитку ВРП

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?