Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 140
Історія розвитку трудового виховання у системі дошкільної педагогіки. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Стан проблеми на сучасному етапі. Ключові поняття теми "Трудове виховання дошкільників". Бесіда з батьками "Як привчати дошкільника до праці".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виховання у праці, потрібно розпочинати ще з дошкільного дитинства, тому що саме в цей період ми можемо прищепити любов до праці. Сухомлинський Василь Олександрович висловлює таку думку про трудове виховання «Праця стає великим вихователем, коли він входить у духовне життя наших вихованців, дає радість дружби і товариства, розвиває допитливість і допитливість, народжує радість подолання труднощів, відкриває все нову і нову красу в навколишньому світі, пробуджує першої громадянської почуття-відчуття творця матеріальних благ, без яких неможливе життя людини». Уважне читання робіт Сухомлинського дозволить помітити, що для нього немає «праці» взагалі і немає навіть «фізичної праці» взагалі, а є: праця навчальний - і продуктивний; Діти не тільки навчаються трудовим умінням і навичкам, а й знайомляться з працею дорослих, яке виховує в них повагу до праці інших людей, вчить бережно ставитися до всього, що створено працею людини. Знайомлячи дітей з працею дорослих, вихователь має можливість повідомити їм конкретні завдання про працю, сформувати певні уявлення про неї і на цій основі виховати почуття поваги до праці дорослих, навчити цінити працю, пробудити в дітей інтерес і любов до неї, викликати прагнення до трудової діяльності, бажати працювати сумлінно, старанно.Теоретична основа трудового виховання була закладена ще в античності. Проблеми трудового виховання займають одне з центральних місць у дошкільній педагогіці. Розробкою цієї теми займалися такі автори як: Т. Можно виокремити основні компоненти трудового виховання: уявлення, поняття, судження про трудові норми, переконання, ідеали, усвідомлення дій.

Вывод
1. Теоретична основа трудового виховання була закладена ще в античності. Проблеми трудового виховання займають одне з центральних місць у дошкільній педагогіці. Розробкою цієї теми займалися такі автори як: Т. Мор, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Й. Базедов, Г. Кершенштейнер, С. Моложавий, В.Г. Нечаєва, С.А. Козлова та ін. Можно виокремити основні компоненти трудового виховання: уявлення, поняття, судження про трудові норми, переконання, ідеали, усвідомлення дій.

2. Ключовими поняттями теми є «трудове виховання», «трудові якості», «трудовий розвиток».

3. У роботі представлено бесіду з батьками, що до трудового виховання дітей дома та у дитячому садку.

Список литературы
1. В.І, Ядешко Дошкільна педагогіка/В.І. Ядеш, Ф.А. Сохіна. [електронний ресурс] - режим доступу до статті: www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html

2. В.О. Сухомлинський Серце віддаю дітям /В.О. Сухомлинський-Київ: Радянська школа, 1977.-380 с.

3. В.О. Сухомлинський Про Виховання /В.О.сухомлинський-Москва: Видавництво політичної літератури, 1982.-269 с.

4. Виховання в дитячому садку [електронний ресурс] - режим доступу до статті:http://fineref.narad.ru^pedagogika.snu20055htm

5. Дидактичні ігри дітей дошкільного віку [електронний ресурс] - режим доступу до статті:http // :doshvozrast.ru/metodich/seminar01_02/htm

6. Державна політика в галузі дошкільної освіти [Електронний ресурс] - режим доступу до статті: http://refbank.unfoworks.ru/text_39380.html

7. Жуковська Р.І. Ігри і трудові заняття /Жуковська Р.І..-М.; Л., 1935

8. Історико-педагогічний аспект трудового виховання [Електронний ресурс] - режим доступу до статті: http://novsu.ru/file/458285.html

9. Моральне і трудове виховання [навч.-метод. посіб для студ. пед. учеб. закладах] /С.А. Козлова, Н.К. Ледовський, В.Д. Калишенко.-Москва: «Академія», 2002. - 192 с.

10. Організація трудового вихованя у дошкільному закладі [електронний ресурс] - режим доступу до статті: http://xreferat.ru/71/1776-2-organizaciya-trudovogo-vospitaniya-v-malokomplektovanom-doshkol-nom-uchrezhdenii.html

11. Педагогічна теорія Н.К. Крупськой [Електронний ресурс] - режим доступу до статті:http://www.detskiysad.ru/ped/ped136/html

12. Поради з трудового виховання [електронний ресурс] - режим доступу до статті:http:dnz.edu.vn.ua/news/8.html

13. Провідні ідеї і традиції трудового виховання [електронний ресурс] - режим доступу до статті: http://ebk.net.ua.book/synopsis/narped/part1/017

14. Сергіїва Д.В. Виховання дітей дошкільного віку /Сергіїва-Москва: Просвіта, 1987.-96с

15.Т.І. Поніманська дошкільна педагогіка /Т.І.поніманська-Київ: Академвидав, 2006.-455 с.

16. Трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток і завдання [Електронний ресурс] - режим доступу до статті:http://www.ua.textreferat.com/referat-13641-3.html

17. Трудове виховання дошкільників [Електронний ресурс] - режим доступу до статті:http://agreemodel.ru/13603_kursovaya_po_doshkolnoy_pedagogike/index.htm

18. Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності [електронний ресурс] - режим доступу до статті: https://sites.google.com/site/ternvokrivojroghome/trudove-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-ak-pedagogicna-problema-sucasnosti

19. Трудове виховання дошкільнят [електронний ресурс] - режим доступу до статті: http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol14.html

20. Трудове виховання [електронний ресурс] - режим доступу до статті: www.studclub.poltava.ua/lib/dwld/8573

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?