Розвиток політичної думки в Росії - Реферат

бесплатно 0
4.5 62
Боротьба О.І. Герцена проти царського режиму, його захоплення теоріями західноєвропейського утопічного соціалізму. Політично-літературне життя Г.В. Плеханова. Розкриття причин поширення марксизму в роботах Н.А. Бердяєва. Соціалізм згідно С. Булгакову.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Почав свою революційну діяльність під впливом великих соціалістів-утопістів. Не дивлячись на розбіжності із словянофілами, Герцен, проте, і сам вважав, що соціалізм в Росії виросте з селянської общини. Ця помилка в значній мірі пояснювалася його розчаруванням в політичному устрої Західної Європи. У першій половині 90-х років примикав до марксистів, потім перейшов, за його власними словами, "від марксистської лже-соборності, від декадентсько-романтичного індивідуалізму до соборності містичного неохристианства". Бердяєв був одним з учасників "Проблем ідеалізму" і збірки "Віхи".Огаревим дав на Воробйових горах клятву все життя боротися з царським режимом і помститися за страчених декабристів. З 1831 року хлопцеві захоплюють теорії західноєвропейського утопічного соціалізму, - учення Сіна-Симона, Фурє, Ламенне. В кінці 40-х - початку 50-х гг зявляються його найбільші роботи присвячені обгрунтуванню теорії "селянського соціалізму": "Росія" (1849 р.), "Про розвиток революційних ідей в Росії", "Російський народ і соціалізм" (1851 р.), "Старий світ і Росія" (1854 р.). Герцен стає крупною, значимою ідейною силою, здатною робити істотний вплив не лише на круг російських емігрантів, що все більш збільшується, за кордоном, але і громадська думка в самій Росії. У роки підготовки селянської реформи в Росії заснований їм за кордоном журнал "Дзвін" читає не лише демократична інтелігенція, але і крупні державні чиновники.Для того, щоб розчистити дорогу соціал-демократичному напряму в Росії, Плеханов і його група розвернули ідейну боротьбу з народництвом. Передивлявшись народницьку точку зору про те, ніби в Росії селянство, а не пролетаріат зявиться головною революційною силою, що майбутня революція зявиться селянською соціалістичною революцією, Плеханов орієнтував російський революційний рух на роботу перш за все серед пролетаріату. Плеханов показав помилковість народницьких теорій про те, ніби в Росії повинна статися відразу ж соціалістична селянська революція, минувши демократичний етап революції: "Звязувати в одне два таких істотно різних поділа, як повалення абсолютизму і соціалістична революція, вести революційну боротьбу з розрахунком на те, що ці моменти суспільного розвитку збіжаться в історії нашої вітчизни, - значить віддаляти настання і того і іншого". Критикуючи народницькі уявлення про марксизм як про якісь фатальні концепції, яка ніби-б "зобовязала" Росію слідувати капіталізму, не зважаючи на особливості її історичного розвитку (переважання селянства, залишки сільської громади), Плеханов розкриває перед російськими революціонерами справжнє, революційне єство діалектичного і історичного матеріалізму, всій теорії марксизму. Плеханов викладає теорію історичного матеріалізму і показує, що знаменитий лист Маркса (про роль общини в економічному і політичному розвитку Росії) зовсім не виводить Росію за рамки законів, властивих розвитку суспільства.Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944) прийшов до християнської віри і богословських занять після занять правознавством і політичною економією. Будучи студентом юридичного факультету Московського університету і декілька пізніше, у звязку з інтересом до політичної економії, він захоплюється марксизмом. Соціалізм Маркса, згідно Булгакову, є раціоналістичне (перекладене з мови космології і теології на мову політичної економії) перекладення іудейського хіліазму, і тому всі дійові особи цієї есхатологічної драми отримали економічне тлумачення. Вибрана пролетаріату, його особлива революційна місія породжувалися вже не внутрішнім самовизначенням, як необхідною умовою месіанського обрання, але зовнішнім фактом приналежності до пролетаріату, положенням у виробничому процесі і ознакою станової. Розглядаючи історію православя в його взаєминах з державою, партіями і політичними режимами, Булгаков приходить до висновку, що, «взагалі, звязувати православя, яке є релігія свободи, з реакційними політичними прагненнями є волаючим протиріччям», яке знаходить для себе пояснення в історії, але не в догматизмі християнства.Оцінюючи Герцена через досвід російської революції і большевицкого тоталітарного богоборчества Василь Зеньковський пише - «Невдача Герцена, його душевна драма, його трагічне відчуття безвиході - все це більше, ніж факти його особистого життя, - в них є пророче передування трагічного бездоріжжя, яке чекало надалі російську думку, що порвала з Церквою, але не могшую відректися від тем, заповіданих християнством.» У нездатності сприйняти якнайглибший і універсальний трагізм християнства Бердяєв був схильний убачати корінний недолік традиційних теологічних систем, постійно вказуючи на їх надмірний раціоналізм і оптимізм.

План
Зміст

Вступ

1. Розвиток політичної думки в Росії О. Герцен

2. Політично-літературне життя Плеханова

3. Літературна діяльність Н. Бердяєва

4. Розвиток політичної думки в Росії С. Булгаков

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
Оцінюючи Герцена через досвід російської революції і большевицкого тоталітарного богоборчества Василь Зеньковський пише - «Невдача Герцена, його душевна драма, його трагічне відчуття безвиході - все це більше, ніж факти його особистого життя, - в них є пророче передування трагічного бездоріжжя, яке чекало надалі російську думку, що порвала з Церквою, але не могшую відректися від тем, заповіданих християнством.»

У нездатності сприйняти якнайглибший і універсальний трагізм християнства Бердяєв був схильний убачати корінний недолік традиційних теологічних систем, постійно вказуючи на їх надмірний раціоналізм і оптимізм. Найбільш близькими собі релігійними мислителями минулого

Булгаков Сергій Миколайович (1871-1944) - філософ, геолог, економіст; прибічник релігійно-ідеалістичної метафізики всеединства. За порівняно нетривалий відрізок часу прошел дорога від атеїста до священнослужителя, від ліберального економіста до православного теолога. У юності - "легальний марксист".

Список литературы
1. Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.

2. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

3. Ермичев А.А. Три свободы Николая Бердяева. М., 1990.

4. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. М., 1995;

5. Зандер Л., Бог и мир. Миросозерцание о. С. Булгакова, т. 1-2, Париж, 1948;

6. Зандер Л. Отец Сергий Булгаков. Предисловие к сб.: «Булгаков С. Н. Православие». М., 1991.

7. Профессор протоиерей С. Булгаков, в кн.: Богословские труды, сб. 27, М., 1986.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?