Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 111
Головна особливість наукових положень організації фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах. Основний аналіз впливу адміністративно-територіального поділу регіону на інвестування коштів в сільськогосподарських компаніях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття|здобуття| наукового ступеня|міри| кандидата економічних наукРобота виконана в Національній академії природоохоронного та курортного будівництва Міністерства освіти і науки України (м.Сімферополь) Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Воробйов Юрій Миколайович, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри фінансів і кредиту (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Плаксієнко Валерій Якович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри фінансів; Захист відбудеться 29 травня 2009 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м.Ефективне функціонування української економіки неможливо уявити без активної та цілеспрямованої інвестиційної діяльності, яка повинна охоплювати усі підприємства, у тому числі й підприємства аграрного сектору, який найменш привабливий для інвесторів. Недостатній обсяг інвестицій в аграрних підприємствах негативно впливає на формування матеріально-технічної бази, що позначається на виробництві продовольства для населення і сировини для переробної промисловості в регіонах країни. У звязку з цим активне здійснення інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах повинно забезпечити відповідну базу для розвитку аграрного сектору, створити умови продовольчої безпеки не тільки окремих територій, але й всієї країни. Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовані та вирішені наступні наукові, методичні і практичні завдання: · узагальнити наукові положення організації і фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах; Результати дослідження, що містять наукову новизну, полягають в наступному: вперше: · запропоновано систему елементів інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах і їх взаємозвязки, яка включає: а) фінансові кошти; б) матеріально-технічні і технологічні ресурси; в) інновації; г) політичні умови; д) природні і екологічні умови; е) соціальний фактор; ж) процес інвестиційної діяльності; з) кінцевий результат інвестиційної діяльності;У першому розділі «Теоретичні основи інвестування в аграрних підприємствах» були систематизовані наукові положення в області інвестиційної діяльності і уточнена в теоретичному аспекті сутність інвестицій; виявлені основні елементи інвестування і їх взаємозвязок, розроблена загальна схема, сформульовані принципи і визначені етапи організації інвестиційної діяльності; систематизовані наукові положення по фінансовому забезпеченню процесу інвестування в аграрних підприємствах. Для інвестування в аграрному секторі на підставі теоретичних досліджень запропоновано такі принципи: принцип формування фінансових умов і можливостей для інвестування в аграрному виробництві; принцип забезпечення єдності інтересів всіх учасників процесу інвестування; принцип нормативного регулювання процесів інвестування; принцип проведення обовязкового конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів; принцип активного залучення як вітчизняних, так і іноземних інвесторів; принцип раціонального сполучення фінансових, інвестиційних, інноваційних, природно-екологічних і економічних умов і факторів в аграрному виробництві; принцип обовязкового здійснення страхування інвестиційної діяльності в аграрному виробництві; принцип досягнення позитивного економічного та фінансового результатів. У другому розділі «Дослідження процесів інвестування в аграрних підприємствах» досліджені особливості інвестування в аграрних підприємствах АР Крим; проведена оцінка інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах з урахуванням адміністративно-територіального розподілу регіону; виявлені умови, що визначають можливості інвестування в аграрному виробництві. На основі застосування системи показників, що характеризують інвестиційну й фінансово-господарську діяльність підприємств 14 сільських районів АР Крим (обсяг інвестицій в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, обсяг інвестицій в розрахунку на 1 грн. основних фондів сільського господарства, обсяг інвестицій в розрахунку на 1 працівника сільського господарства, обсяг продукції сільського господарства в розрахунку на 1 грн. інвестицій, розмір виручки від реалізації продукції сільського господарства в розрахунку на 1 грн. інвестицій, обсяг прибутку від звичайної діяльності до оподаткування в розрахунку на 1 грн. інвестицій, продуктивність праці в сільському господарстві, фондовіддача основних фондів у сільському господарстві), методу бальних оцінок і наступного ранжирування було визначено три групи районів, які можна віднести до першого, другого й третього кластера. Змінні мають бути більше нуля: .

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?