Розвиток інвестиційної діяльності підприємств у період становлення ринкової економіки - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 162
Поняття та види інвестиційних проектів. Фактори впливу на обсяги капіталовкладень: розподіл доходу на заощадження, норма чистого прибутку, ставка позичкового відсотка, передбачуваний темп інфляції. Особливості інвестиційної діяльності в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інвестиції означають відмовлення в поточному споживанні з метою збільшення споживання в майбутньому. Оскільки інвестиції, на відміну від витрат по виробничій діяльності, звичайно є довгостроковими вкладеннями, вони повинні вироблятися в руслі загальної стратегії компанії і враховувати очікувані економічні умови, перспективи для специфічної чи галузі сегмента ринку, де працює компанія, конкурентноздатність компанії. Чим вище цей показник, тим у більшому ступені буде знецінюватися майбутній прибуток від інвестиції і відповідно менше стимулів буде до нарощування обсягів інвестицій, особливо при довгостроковому інвестуванні. При аналізі пропозиції інвестування можна розглянути наступні групи факторів місця здійснення інвестиції: а) собівартість виробництва в країні і характеристика можливих ринків збуту продукції, що аналізуються відповідно до галузі інвестування; Давши визначення інвестиціям, визначивши основних учасників інвестиційного процесу й описавши взаємодію попиту та пропозиції інвестицій, я вважаю за необхідне розглянути таке поняття як інвестування.Воно включає всі те, що візьме до уваги інвестор, коли оцінює, наскільки сприятливі чи несприятливі в тій чи іншій країні умови для вкладення капіталу, включаючи ідеологію і політику, економіку і культуру. У ході аналізу він приводить ці несхожі параметри до загального знаменника, що втілюється в показнику інвестиційного ризику. Ніж гірше інвестиційний клімат у країні, тим вище інвестор оцінює свій підприємницький ризик, тим вище витрати для страны-риципиента по залученню закордонних внесків. Отже, для країни, що приймає інвестиції, стан інвестиційного клімату зовсім не абстракція, він має своє грошове вираження, у якому обчислюються матеріальні утрати внаслідок низької ефективності іноземних капіталовкладень.

План
Зміст

Вступ

Розвиток інвестиційної діяльності підприємств у період становлення ринкової економіки

Висновки

Література

Вывод
Інвестиційна стратегія - поняття дуже ємне. Воно включає всі те, що візьме до уваги інвестор, коли оцінює, наскільки сприятливі чи несприятливі в тій чи іншій країні умови для вкладення капіталу, включаючи ідеологію і політику, економіку і культуру. У ході аналізу він приводить ці несхожі параметри до загального знаменника, що втілюється в показнику інвестиційного ризику. Ніж гірше інвестиційний клімат у країні, тим вище інвестор оцінює свій підприємницький ризик, тим вище витрати для страны-риципиента по залученню закордонних внесків. Отже, для країни, що приймає інвестиції, стан інвестиційного клімату зовсім не абстракція, він має своє грошове вираження, у якому обчислюються матеріальні утрати внаслідок низької ефективності іноземних капіталовкладень.

Моделювання інвестиційного клімату приймаючою стороною є важливим елементом діяльності по виробленню обґрунтованої стратегії зовнішньоекономічних звязків. По-перше, воно дає системне представлення про фактори, що впливають на іноземного інвестора. По-друге, надає можливість глибше оцінити ситуацію в країні. По-третє, дозволяє усвідомити мотивацію поводження іноземного портнера. Усе це представляється особливо важливим в умовах нашої країни, де залучення іноземного капіталу ставить перед державними органами задачі, що їм не приходилося вирішувати раніш.

Україна, як суверенна держава, початок самостійний формувати власну економічну політику з часу проголошення незалежності в 1991р. Основні напрямки цієї політики базуються на принципах демократії, волі підприємництва і відкритості для інтеграції у світове економічне співтовариство.

Список литературы
1. Бурів В.П. Бізнес-план. - М.: Фінанси, 2006.

2. Вітьчин А. Мобілізація фінансових ресурсів для інвестицій. // Питання економіки, №7, 2008.

3. Касаткин Г. Інвестиційний клімат: краще не стало. // Ринок цінних паперів, №12, 2005.

4. Фадєєв А., Рукин А. Інвестиційні портфелі. // Ринок цінних паперів, №14, 2005.

5. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2006.

6. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: підручник. - М.: "Перспектива", 2004.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?