Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини ХХ - початку ХХІ ст. - Статья

бесплатно 0
4.5 172
Дослідження європейських інтеграційних процесів у зарубіжній історичній та економічній науці. Аналіз концепції федералізму, функціоналізму, інституціоналізму та міждержавного підходу, а також інтерпретація явища "інтеграція" фундаторами цих шкіл.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасних умовах, коли на Європейському континенті відбувається пошук стратегічних шляхів розвитку, трансформації внутрішньої структури та географічного розширення «на схід», теоретичне визначення майбутнього Європейського Союзу є актуальним завданням для наукового співтовариства, політичних еліт і пересічних громадян Європи. Ґо-ці [3] та ін., що вийшли в світ на початку ХХІ ст. і присвячені огляду спільних політик ЄС та загальній оцінці інтеграційних процесів на Європейському континенті. Проте, попри узагальнюючий характер, ці дослідження мають і певні недоліки: надання переваг окремим концепціям в історичному розвитку регіональної інтеграції, поверховий компаративний аналіз інтеграційних студій, односторонній (суто економічний чи суто політичний) підхід до дефініції явища «інтеграція», ігнорування його залежності від духовно-ідеологічних стереотипів окремих націй. Європейське економічне співтовариство і Європейський Союз розглядаються як міжнародні організації, оскільки інтеграційні інститути в Європі створені національними державами, котрі відіграють провідну роль у процесі їхнього функціонування. Концепція найбільш впливового напрямку - федералізму - була реставрована після закінчення Другої світової війни в ідеї Сполучених Штатів Європи екс-премєром Великої Британії В.

Список литературы
1. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Пер. з англ. - К., 2001.

2. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу /Пер. з англ. - К., 2005.

3. Ґоці С. Урядування в Об ’єднаній Європі /Пер. з іт. - К., 2003.

4. Шемятенков В.Г Европейская интеграция. - М., 2003.

5. Бугров Р.В. Интеграция в теории международных отношений: обзор современных подходов. - М., 2005.

6. Вербицкий В. Исследование процессов интеграции в работах западных ученых-экономистов // Вопросы общественных наук: Науч. сб. - Вып. 83. - К., 1990.

7. Овчаренко Н.Е. Модели современных интеграционных процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. xserver. ru/user/msipr.

8. Стрежнева М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.intertrends.ru/seventh/002.htm.

9. Білорус О.Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К., 1998.

10. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу. - К., 2004.

11. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. - К., 2001.

12. Лукяненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. - К., 1996.

13. Rippon G., Mayhew C., Harlech P Europe: the case for going in. - London, 1971.

14. Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары / Пер. с фр. - М., 2001.

15. Mitrany D. Working peace system. - Chicago, 1966.

16. Функционализм [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mirslovarei.com/content_psy.

17. Haas E. The uniting of Europe: political, social and economic forces 1950 - 1957. - Stanford, 1968.

18. Hoffmann S. The European Community and 1992 //Foreign affairs. - 1989. - Vol. 68. - № 4.

19. Hoffmann S. Europes identity crisis revisited//Daedalus. - 1994. - Vol. 123. - № 2.

20. Проблемы интеграционных процессов в Европе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://5ka.ru/98.

21. Armstrong K., Bulmer S. The Governance of the Single European Market. - Manchester, 1998.

22. Hartog E. European economic integration: realistic conception. - London, 1953.

23. Balassa B. The theory of economic integration. - Homewood, 1961.

24. European integration: selected readings. - London, 1972.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?