Розвиток інтеграційних процесів в АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 70
Характеристика значення результатів аграрної реформи, як важливої умови змін у формах і механізмах агропромислової інтеграції. Аналіз зв’язків між господарюючими суб’єктами сировинного і переробного виробництв у ринковому економічному середовищі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України Терещенко Віктор Кирилович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри аграрної соціології та розвитку села. Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор, академік НАН України Онищенко Олексій Мусійович, Об‘єднаний інститут економіки НАН України, головний науковий співробітник відділу продовольчої безпеки; кандидат економічних наук, ст. науковий співробітник Щепієнко Павло Васильович, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, заступник завідувача відділу форм господарювання. Захист відбудеться “30“ березня 2004 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за адресою: 03680, м.Між тим, за часів функціонування планово-централізованої системи економіки, в агропромисловій інтеграції мали місце й недоліки: по-перше, інтегроване комплексоутворення було здійснено на управлінсько-адміністративних засадах з чітко визначеними для аграрних господарств переробними підприємствами, яким вони поставляли сільськогосподарську продукцію за твердими державними закупівельними цінами; по-друге, існували розбіжності в матеріальних інтересах господарюючих субєктів сировинного і переробного виробництв, за яких переробні підприємства займали в АПК монопольне положення, а аграрні господарства були відчужені від кінцевих фінансових результатів з виготовлення продовольчих товарів; по-третє, у ціновому механізмі економічних взаємовідносин між виробниками сировини і її переробниками недостатньо враховувалися витрати виробництва. Задовго до початку ринкових перетворень економіки дослідники визначили обєктивні умови зародження та сформулювали сутність агропромислової інтеграції, установили її закономірний результат - створення великого організаційно-економічного обєднання - агропромислового комплексу з його ієрархічною вертикаллю та багатогалузевою (з виділенням декількох сфер) структурою. Надзвичайно велика і пильна увага приділена в наукових працях головним питанням агропромислової інтеграції - еквівалентності та ціновому паритету в обміні між сільським господарством та промисловістю, що виробляє для нього матеріально-технічні ресурси, а також переробляє сільськогосподарську продукцію. Проте практично відсутні публікації, у яких би висвітлювалися зміни в агропромисловій інтеграції під впливом результатів аграрної реформи та втратою базовими (районними) АПК цілісної самодостатності у відтворювальному процесі. розробити основні напрями розвитку інтеграційних процесів в АПК за рахунок створення інтегрованих систем агробізнесу з урахуванням результатів аграрної реформи та ринкових змін в економічному середовищі, показати значення таких систем.При поділі на 5 сфер до першої з них віднесено виробництво засобів виробництва для галузей АПК; до другої - виробництво сировинних матеріалів і предметів кінцевого споживання сільськогосподарського походження; до третьої - виробництво предметів споживання із сільськогосподарської сировини (виробничі товари промислового виробництва, волокно із сільськогосподарської сировини, одяг, взуття і ін.); до четвертої - реалізацію продуктів АПК споживачеві; до п‘ятої - виробничо-технологічне обслуговування усіх галузей комплексу. До АПК України того часу входив значно менший перелік галузей і виробництв. Аналіз показав, що в 1992-2000 рр. виробництво валової сільськогосподарської продукції в Україні і Хмельницькій області мало синхронні тенденції спаду, але на Хмельниччині зниження було меншим (табл. Вищим в області порівняно із середніми показниками по Україні є виробництво на одну особу населення більшості видів сільськогосподарської продукції у натуральному виразі. У роки кризи в області докладалися зусилля до недопущення розвалу сільськогосподарських підприємств, які залишаються продуцентами значної частки сільськогосподарської сировини у загальному її обсязі, мають доволі тісні інтеграційно-економічні звязки з переробними підприємствами, є важливими постачальниками сільськогосподарської продукції на переробку.Агропромислова інтеграція є обєктивно закономірним процесом, що обумовлений розвитком продуктивних сил суспільного виробництва, зародився в результаті суспільного поділу праці на потребу забезпечення тісних звязків між різнорідними виробництвами, які в своїй єдності становлять цілісний технологічний цикл із виготовлення кінцевих продуктів. Матеріали дослідження дають підстави стверджувати, що в Хмельницькому обласному АПК інтеграційно-економічні звязки збереглися краще, ніж в Україні в цілому; інтеграційний ресурс зявився важливим фактором стримування спаду виробництва у сільському господарстві і переробному виробництві.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?