Розвиток інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі - Статья

бесплатно 0
4.5 115
Дослідження динамічних інтеграційних процесів в АПК України. Тенденції розвитку агрохолдингів після фінансової кризи 2008 року. Сегментування консолідованого доходу агрохолдингів. Аналіз динаміки результатів їх діяльності, активів, структури зобов’язань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток інтеграційних процесів в агропромисловому комплексіОсобливу увагу присвячено процесу концентрації капіталу на рівні компаній, які мають вертикально-інтегровані бізнес-моделями з чітко окресленими стратегічними цілями і є лідерами у певних сегментах ринку харчової продукції. Біля 60% в структурі їх консолідованих доходів становлять доходи від реалізації харчових продуктів, що свідчить про спрямування зусиль досліджуваних бізнес-структур на виробництво продукції з більшою часткою доданої вартості. Крім ефекту концентрації капіталу, на рівні таких компаній реалізуються переваги вертикальної інтеграції. У статті здійснено сегментування консолідованого доходу агрохолдингів, проаналізовано динаміку результатів їх діяльності, активів, структуру і динаміку зобов ’язань, способи фінансування. Более 60% в структуре их консолидированных доходов составляют доходы от реализации пищевых продуктов, что свидетельствует о концентрации основных усилий исследуемых бизнес-структур на производстве продукции с большей частью добавленной стоимости.Дослідження агрохолдингів в Україні носять дещо поверхневий характер, часто зводяться до аналізу розмірів земельних банків, констатації факту їх появи та впливу на розвиток сільських територій тощо. Проте, слід зауважити, що на відміну від невеликих компаній, прогнози відносно розвитку яких не є однозначними, провідні агрохолдинги відбулися як успішні бізнес-проекти, побудували вертикально-інтегровані бізнес-системи, забезпечивши розвиток всього ланцюжка створення доданої вартості. Оскільки виникнення і розвиток великих агропромислових груп в Україні не є наслідком реалізації продуманої державної політики щодо розвитку АПК, в основу якої мали б бути покладені висновки економічної науки стосовно доцільності процесів надконцентрації капіталу в цій сфері, сьогодні задача науковців - постфактум дослідити ці мегаутворення, вивчити економічні та фінансові основи їх функціонування, проаналізувати їх інвестиційну привабливість, оцінити вплив на розвиток економіки України і продовольчу безпеку держави. Компанія Ukrlandfarming є на лідером в Україні з виробництва насіння зернових культур, яєць та яєчних продуктів і шкіри; займає друге місце в Україні з виробництва цукру. Оскільки компанія Ukrlandfarming створена як єдина група недавно і поки що не існує доступу до її консолідованої звітності, в даному дослідженні зосередимо увагу на найближчих за рейтингом і домінуванням на певних сегментах ринку харчової продукції холдингах - «Кернел», Миронівський хлібопродукт (МХП) і «Астарта».Результатом розвитку інтеграційних процесів в АПК України стала поява агрохолдингів, серед яких цікавими для дослідження, на нашу думку, є найбільші агропромислові обєднання, зокрема, Ukrlandfarming, «Кернел», Миронівський хлібопродукт, «Астарта», які сформувалися як завершені бізнес-структури, представляють Україну на міжнародних ринках, є лідерами в певних сегментах ринку харчових продуктів. Біля 60% в структурі їх консолідованих доходів становлять доходи від реалізації харчових продуктів, що свідчить про спрямування зусиль досліджуваних бізнес-структур на виробництво продукції з більшою часткою доданої вартості.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?