Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 160
Виокремлення рівнів розвитку мовлення індивіда й розмежування рівнів навчання граматики. Опис підходів до навчання стилістичної граматики й диференціація відповідних умінь. Зазначення ролі функціональних стилів у викладанні іноземної мови в вузі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспектОхарактеризовано стилістичну компетенцію як здатність будувати висловлювання у природних умовах комунікації відповідно до конкретної ситуації. The idea of teaching students to be able to make register shifts and mixture of speech registers in the process of foreign language competence acquiring are highlihgted. У підручниках з практики усного й писемного мовлення містяться різні за стилем тексти, з яких студенти отримують зразки для усного мовлення. Наведемо приклад однієї з вправ: Synonyms within the following pairs differ by style. В звязку з цим доречно розпочинати навчання стилістичної диференціації мовлення на молодшому етапі навчального процесу, що поступово допоможе сформувати у студентів стилістичну компетенцію - здатність будувати висловлювання у природних умовах комунікації відповідно до конкретної ситуації [6, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?