Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Сутність інноваційно-підприємницької діяльності в агропромисловому виробництві. Основні засади віднесення організаційно-правових формувань до інноваційних підприємств. Складові сталого розвитку й підвищення конкурентоспроможності економічних суб’єктів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний науковий центр АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Стельмащук Антон Михайлович, Хмельницький економічний університет, завідувач кафедри економіки і підприємництва Захист відбудеться “07” грудня 2010 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03680, м.У сучасних умовах інноваційна модель розвитку аграрної економіки України закладає основи для становлення інноваційного підприємництва та активізації на цій основі сільськогосподарського виробництва і стійкого підвищення його ефективності. Як свідчить практика, формування інноваційної аграрної системи України характеризується низьким рівнем інтеграції науки і матеріального виробництва, значним відставанням у розвитку інноваційного підприємництва, відсутністю ефективних методів стимулювання та переходу економіки на шлях інноваційного розвитку. Проблемні питання переходу економіки на інноваційну модель розвитку концептуально розглядалися в загальноекономічному вигляді відомими вітчизняними і зарубіжними вченими: Л. Дисертаційне дослідження здійснювалося в межах тематики науково-дослідної роботи Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за науково-технічною програмою 44 “Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності та розвитку соціально спрямованого аграрного виробництва”, відповідно до підпрограми 1 “Розробити науково-методологічні засади удосконалення аграрної та соціальної політики в умовах переходу на інноваційну модель розвитку АПК”, завдання 42.01.03/029 “Обґрунтування теоретико-методологічних і організаційно-економічних засад удосконалення кооперативних й інтеграційних відносин та управління в системі аграрного підприємництва” (державний реєстраційний номер 0108U004778). Наукові дослідження здійснювалися на основі методів аналізу та синтезу для вивчення теоретичних основ розвитку інноваційного підприємництва; методів економіко-статистичного аналізу для дослідження й оцінки стану розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві; методів аналогії, індукції та дедукції для формування повноцінної системи розвитку інноваційного підприємництва в АПК.У першому розділі - «Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва» відображено сутнісну характеристику розвитку інноваційного підприємництва, висвітлено особливості ідентифікації інноваційних підприємств, розкрито методичні засади дослідження розвитку та ефективності інноваційної діяльності. До інноваційних підприємств слід відносити інноваційні центри, технопарки, науково-дослідницькі формування, інноваційні бізнес-інкубатори, інші формування, що займаються розробкою, виробництвом і реалізацією інноваційних продуктів чи інноваційної продукції та наданням інноваційних послуг, обсяг яких перевищує 70 % від їхнього загального обсягу продукції та послуг у грошовому еквіваленті (рис. У другому розділі - «Стан і ефективність розвитку інноваційного підприємництва в АПК» - проведено індикаційну оцінку стану і проблем інноваційного розвитку, здійснена оцінка стану розвитку інфраструктури і наукового потенціалу інноваційного підприємництва, визначено умови розвитку і рівень ефективності інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві. Дослідженням виявлено, що інноваційний розвиток агропромислового виробництва в Україні відбувається за вкрай несприятливих умов: техніко-технологічний потенціал характеризується тривалою стагнацією, збільшенням зношеності основних засобів і виробничої інфраструктури, суттєвим скороченням резервних виробничих потужностей; частка підприємств, що впроваджували інновації, неухильно знижується, а переважна їх більшість взагалі припинила інноваційну діяльність. У третьому розділі - «Системний розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві» - обґрунтовано стратегічні пріоритети і модель розвитку інноваційного підприємництва в АПК, сформовано регіональний інноваційний центр розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві, визначено напрями стимулювання розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві.Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, у якій виконано теоретико-методологічне узагальнення розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?