Розвиток інноваційної сфери в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 70
Інноваційна діяльність: історія розвитку та сучасний стан. Характеристика умов здійснення інвестиційної діяльності в Україні іноземними інвесторами згідно з чинним законодавством. Види та форми інвестицій. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спостерігалися протягом кількох років й позитивні тенденції, але вони мали переважно тимчасовий характер і змінювалися слабкими зрушеннями в економіці, що характеризує інноваційні процеси в Україні як нестійкі та позбавлені чітких довготермінових стимулів для інноваційної діяльності [9, с. У 2009 р. більшу, за середню по Україні (13,0 %), інноваційну активність демонстрували підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (34 % кількості підприємств галузі), машинобудування (21,2 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (20,0 %), а також металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (14,1 %). Основною перешкодою для розвитку інноваційної діяльності в Україні є недостатність фінансування, тому розглянемо основні джерела фінансування інноваційної діяльності в промисловості протягом 2007-2010 рр. (табл. Отже, в Україні протягом 2007-2010 рр. аналізованих років основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в промисловості були власні кошти підприємств. За субєктним складом інвесторів інвестиції поділяються на: • інвестиції, здійснювані громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;Розвиток інноваційної діяльності повинен стати невідємною складовою частиною реформування економіки країни, адже недостатня увага до розвитку науково-технічної сфери обумовлює структурну деформованість економіки та домінування низько технологічних виробництв, які малосприйнятливі до наукових досягнень і не можуть забезпечити підвищення конкурентоспроможності економіки. Таким чином, виникає потреба у подальшому детальному розгляді та аналізі чинників, які впливають на інноваційну діяльність підприємств, розробленні заходів для піднесення інноваційної активності вітчизняних субєктів господарювання. Залучення іноземних інвестицій є важливим елементом подальшого розвитку зовнішньоекономічних звязків, оскільки загальний інвестиційний клімат у країні, умови проведення зовнішньоекономічної діяльності, що визначаються багатьма факторами, в тому числі і правовими, характеризують її як привабливу чи ні для іноземних інвесторів. Слід зазначити, що обсяг іноземних інвестицій є одним із показників ступеню інтеграції країни у світове господарство. Прямі іноземні інвестиції являють собою один із найбільш ефективних засобів інтеграції національної економіки у світове господарство, причому, що особливо важливо, інтеграції саме виробничого характеру, а не такого, що йде лише через організацію звязків у сфері обігу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?