Розвиток інноваційної інфраструктури регіонів України - Статья

бесплатно 0
4.5 102
Недоліки напрямів формування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури регіонів. Принципи формування та розвитку інноваційної інфраструктури в регіоні. Обґрунтування етапів формування регіональної політики становлення інноваційного потенціалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИРозглянуто основні засади розвитку інноваційної інфраструктури регіону. Зясовано недоліки напрямів формування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури регіонів. Визначено принципи формування та розвитку інноваційної інфраструктури в регіоні. The lacks of directions of forming and development of modern innovative infrastructure of regions are found out.Серед інструментів державного стимулювання процесів формування інноваційного потенціалу регіонів можна виділити такі, як розробка програм підтримки регіонів із низьким рівнем використання інноваційного потенціалу, вироблення чіткого порядку формування, розгляду, затвердження, фінансування та контролю за виконанням програм підтримки регіонів з низьким рівнем інноваційного потенціалу, забезпечення фінансової допомоги шляхом прямих державних інвестицій у реальні інвестиційні проекти та трансфертів з державного бюджету, встановлення спеціального режиму інноваційної діяльності для субєктів господарювання, що реалізують проекти в пріоритетних видах економічної діяльності регіону; підвищення кваліфікації та перепідготовка наукових кадрів тощо. Застосування цих інструментів дозволить регіонам з низьким інноваційним потенціалом вийти зі складного економічного становища, стабілізувати інноваційну діяльність, використати наявні можливості; забезпечити розвиток «точок» економічного зростання регіону; сформувати інноваційні переваги та інноваційний потенціал регіону в цілому.Йдеться про формування та розвиток адекватної інноваційної інфраструктури регіонів, виявлення тих елементів, які впливають на формування та розвиток інноваційного потенціалу. Діяльність регіональних органів влади щодо розвитку інноваційної інфраструктури повинна здійснюватися у напрямку побудови інституційних засад становлення інноваційного потенціалу в регіоні. Під інноваційною інфраструктурою регіону необхідно розуміти сукупність спеціальних інноваційних інститутів і мереж, які взаємоповязані між собою та забезпечують розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного процесу в регіоні з метою підвищення його інноваційного потенціалу. Для постійного вдосконалення інноваційної інфраструктури необхідно здійснювати фінансування у її формування та розвиток, створення нових елементів інфраструктури. організація економіки регіону за допомогою новітніх та інноваційних методів зумовить міжрегіональну боротьбу, яка сприяє побудові інноваційної економіки регіону та підвищення його конкурентних переваг;Для регіонів з низьким, середнім та високим рівнем можливостей реалізації інноваційного потенціалу та високим рівнем його використання, пріоритетним напрямком регіональної політики буде збереження та підтримка з боку органів регіонального управління існуючого стану розвитку інноваційного потенціалу та пошук шляхів удосконалення його використання в майбутньому. Цього можна досягти за допомогою: високої компетентності та мобільності наукових кадрів, створення умов, які б стимулювали науково-дослідну діяльність, забезпечення пріоритетного розвитку матеріально-технічної бази, створення винаходів світового рівня та прискорення впровадження результатів у виробництво посилення та підтримка взаємодії науки з виробництвом, забезпечення доступу до глобальних інформаційних мереж та ресурсів, підтримка фінансової самостійності та інноваційної безпеки регіону.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?