Розвиток інноваційної інфраструктури підтримки малого підприємництва - Статья

бесплатно 0
4.5 131
Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки в Україні. Фінансування інноваційних підприємств. Розвиток науково-технічного потенціалу країни. Удосконалення законодавства з питань регулювання діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАДержавним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було визначено ряд чинників, що негативно впливають на інноваційну активність малого підприємництва. Значну кількість наукових праць вітчизняних вчених Амоші О., Бажала Ю., Бельтюкова Є., Бубенка П., Буркинського Б., Бутенка А., Варналія З., Васильціва Т., Воротіна В., Гальчинського А., Гейця В., Гринева В., Денісюка В., Долішнього М., Дубницького В., Захарченка В., Зянька В., Кузнєцової І., Лазарєвої Є., Малицького Б., Матюшенка О., Новицького В., Пили В., Поручника А., Семиноженка В., Соловйова В., Сологуба О., Стеченка Д., Федулової Л., Шовкалюка С., інших присвячено проблемам інноваційної діяльності підприємств, в тому числі питанням становлення інноваційної інфраструктури. Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» інноваційна інфраструктура представляє собою сукупність підприємств, організацій, установ, їх обєднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) [1]. З огляду на високу вартість впровадження інновацій, невизначеність строків інноваційного процесу, високі ризики інвестування, тривалі строки окупності нововведень необхідно забезпечити фінансову підтримку інноваційної діяльності шляхом першочергового формування фінансово-економічної складової інноваційної інфраструктури як недостатньо розвинутої. До субєктів допоміжної інноваційної інфраструктури з підтримки підприємництва слід відносити технопарки; технополіси; інноваційні бізнес-інкубатори; інноваційні бізнес-центри; центри з трансферу технологій та інновацій; інформаційні центри у галузі науки, інжинірингу та економічної інформації; освітньо-наукові центри; інноваційно-дослідницькі центри; небанківські установи і кредитні організації тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?