Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Аналіз функцій інфраструктури ринку цінних паперів, його складові та підсистеми. Забезпечення ефективної взаємодії діяльності емітентів та інвесторів. Організація фінансового та інформаційного посередництва для здійснення операцій із цінними паперами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розкрито підходи до визначення інфраструктури ринку цінних паперів, здійснено аналіз основних функцій інфраструктури ринку цінних паперів, розглянуто складові інфраструктури та їх поділ на підсистеми, кожна з яких виконує певні завдання з забезпечення ефективного функціонування ринку. Раскрыто подходы к определению инфраструктуры рынка ценных бумаг, осуществлен анализ основных функций инфраструктуры рынка ценных бумаг, рассмотрены составляющие инфраструктуры и их разделение на подсистемы, каждая из которых выполняет определенные задачи по обеспечению эффективного функционирования рынка. Наявність різних підходів до тлумачення суті інфраструктури ринку цінних паперів не дозволяє створення цілісної системи елементів інфраструктури, які б ефективно взаємодіяли між собою й розвивали ринок цінних паперів загалом. Результати досліджень щодо питання сутності інфраструктури ринку цінних паперів свідчать про різні підходи в трактуванні поняття “інфраструктура ринку цінних паперів”. Участь ринку цінних паперів в цій системі реалізується через сукупність економічних відносин, які виникають між емітентами, інвесторами та професійними учасниками ринку з приводу отримання дивідендів, інших фіксованих доходів, пов’язаних з володінням цінними паперами та фінансових результатів від операцій купівлі - продажу цінних паперів [1].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?