Розвиток інфраструктури фермерських господарств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 91
Вивчення особливостей розвитку інфраструктури відповідно до виробничого напрямку діяльності та розмірів фермерського господарства. Розробка пропозицій щодо покращення роботи інфраструктурних ланок шляхом поглиблення кооперування та об"єднання фермерів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукТому фермерські господарства як одна з найбільш пристосованих до ринку форм господарювання, забезпечуючи високий рівень працевлаштування в сільських громадах, з року в рік підвищують обсяги валового виробництва за рахунок запровадження енергозберігаючих технологій та виробництва екологічно чистої конкурентоздатної сільськогосподарської продукції. Для забезпечення успішного функціонування фермерських господарств важливу роль відіграє такий підрозділ виробничої інфраструктури як технічне забезпечення. У дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень, виконаних автором, які є складовою частиною комплексної тематики науково-дослідних робіт Уманського державного агарного університету: «Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК» (номер державної реєстрації № 0101U004493), стан виконання 2006-2009 рр. В межах цього дослідження автору належить виявлення напрямів удосконалення інфраструктури фермерських господарств та способи визначення і підвищення її економічної ефективності. В процесі визначення впливу інфраструктури на розвиток фермерських господарств використовувались такі методи: аналізу і синтезу (дослідження теоретико-методологічних проблем ефективності), монографічний (визначення передового досвіду функціонування обєктів дослідження), емпіричний (спостереження та порівняння), рядів динаміки, статистичних групувань (проведення аналізу розвитку та ефективності функціонування обєктів дослідження), графічний (вивчення тенденцій розвитку фермерських господарств), кореляційний аналіз (визначення впливу факторів), прогнозування (розробка прогнозованих показників виробництва найбільш перспективних видів сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах), анкетне опитування, матричні методи стратегічного управління (SWOT-аналіз внутрішнього середовища Повного товариства фермерів «Червона калина», Бостонська матриця бізнес-портфеля фермерського господарства «Агрофірми «Базис»), логістика (збільшення обсягів реалізації продукції у фермерському господарстві «Яблуневий сад»), економіко-математичне моделювання із застосуванням ЕОМ (оптимізація виробничої структури фермерських господарств та їх інфраструктури на основі уніфікованої економіко-математичної моделі) тощо. Наукові, методичні та практичні підходи, запропоновані в дисертаційній роботі, можуть бути використані для здійснення подальших досліджень у визначенні впливу інфраструктурних елементів на процес виробництва у фермерських господарствах високоякісної конкурентоспроможної продукції, особливо в контексті міжнародної торгівлі, а пропозиції щодо удосконалення внутрігосподарської інфраструктури фермерських господарств - використані конкретними господарюючими субєктами з метою підвищення ефективності їх роботи.Розвиток інфраструктури фермерських господарств, завдяки поліпшенню системи реалізації, транспортування, зберігання, розподілу, обігу забезпечує мобільність всіх видів ресурсів - а також є обовязковою умовою поглиблення поділу праці з метою ефективного використання обмежених ресурсів і потенційних резервів. Проте в Черкаській області як і в Україні функціонують багато фермерських господарств, які мають невеликі площі земельних ресурсів і спеціалізуються переважно на виробництві продукції рільництва (рис. У другому розділі «Сучасний стан та особливості розвитку інфраструктури фермерських господарств» досліджено тенденції розвитку фермерських господарств Черкаської області в порівнянні з іншими регіонами та узагальнено особливості інфраструктурного забезпечення господарств різних напрямків спеціалізації та розмірів. Виробництво валової продукції сільського господарства фермерськими господарствами Черкаської області протягом 1995-2008 рр. зросло у 17,1 рази, у тому числі виробництво продукції рослинництва - у 18,2, а тваринництва - у 10,4 рази. Стан забезпеченості інфраструктурою фермерських господарствах Черкаської області істотно відрізняється, про що свідчать дані проведеного за 2005-2008 рр. анкетного опитування керівників фермерських господарств (рис.В результаті здійснення дисертаційного дослідження були отримані суттєві теоретичні, методичні і практичні результати щодо розвитку та ефективності використання виробничої інфраструктури фермерських господарств та її вдосконалення в умовах євроінтеграції. Виявлено, що вони забезпечують стабільний рівень працевлаштування в сільських громадах та з року в рік підвищують обсяги валового виробництва. Зясовано, що процес реформування сільського господарства сприяв збільшенню кількості фермерських господарств. У фермерських господарствах Черкаської області найвищі темпи збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції спостерігаються при вирощуванні зернових, соняшнику, овочів відкритого ґрунту, виробництві молока, яблук, а в останні роки і ріпаку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?