Розвиток інформаційного забезпечення системи державного управління - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Розробка та обґрунтування теоретичних, методологічних та організаційних засад державного регулювання інформаційної відкритості господарюючих суб’єктів та відкриття інформації про державну власність. Механізми взаємодії державних регулюючих органів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управлінняДисертацію присвячено розробці та обґрунтуванні теоретичних, методологічних та організаційних засад державного регулювання інформаційної відкритості господарюючих субєктів та відкриття інформації про державну власність. інформаційний державний власність Визначено основні завдання законодавчого та нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення державного управління. Проаналізовано достовірність і повноту розкриття інформації в державному управлінні. Особенности информационного обеспечения государственного управления в условиях глобализации дают возможность рассматривать информационное обеспечение не только как одну из функций государственного управления, не только как механизм или средство реализации других функций государственного управления, а как предпосылку, которая дает возможность обеспечить переход к информационному обществу, сформировать единое информационное пространство, подготовить Украину к вступлению в международные организации, реализовать перераспределение реальной власти от традиционных структур к центрам управления информационными потоками и ввести электронное правительство. Для совершенствования инфраструктуры регуляции информационной открытости в национальной экономике предлагается использовать институт саморегулирования путем развития в Украине организаций саморегулирования на основе баланса интересов предпринимателей и государства, создав перечень тех сегментов экономики, развитие институтов саморегулирования в которых кажется наиболее приоритетным и оправданным с точки зрения государственных интересов и готовности самих предпринимательских структур к саморегулированию.Одним із видів суспільної діяльності, в яких інформаційні технології набирають вирішальної ролі, є державне управління. Під впливом цих технологій відбуваються корінні зміни в технологіях управління в системах органів державної влади та місцевого самоврядування, в автоматизації процесів прийняття рішень, організації їх виконання. На сучасному етапі розвитку систем державного управління в умовах трансформаційних процесів в Україні особлива роль приділяється новітнім інформаційним технологіям. Проблемам розвитку державного управління в умовах інформатизації присвячено чисельні наукові праці вітчизняних вчених, зокрема О.І. методологічні засади руху інформаційних потоків у державному управлінні шляхом підвищення ефективності організації інформаційних баз систем державного управління, використовуючи наступну систему принципів їх формування: організація баз даних незалежно від рівнів інформаційних систем державного управління; підтримка наскрізного пошуку інформації; можливість одержання інформації в будь-який момент часу за станом на будь-яку дату; здійснення доступу до інформації винятково на основі дозволу адміністратора бази даних і власника інформації;У першому розділі - "Теоретико-методологічні основи інформаційного забезпечення системи державного управління" - розкрито зміст особливостей інформаційного забезпечення державного управління в умовах глобалізації; здійснено опис механізмів взаємодії державних регулюючих органів і саморегулюючих організацій; проаналізовано засади руху інформаційних потоків у державному управлінні. Визначено, що на шляху інтеграції України до світової спільноти постали завдання формування єдиного ефективного інформаційного простору державного управління, а також механізмів його забезпечення. Виявлено особливості інформаційного забезпечення державного управління в умовах глобалізації, які дають змогу розглядати інформаційне забезпечення не лише як одну з функцій державного управління, не лише як механізм чи засіб реалізації інших функцій державного управління, а і як передумову, що дає змогу забезпечити перехід до інформаційного суспільства, сформувати єдиний інформаційний простір, підготувати вступ до міжнародних організацій, реалізувати перерозподіл реальної влади від традиційних структур до центрів управління інформаційними потоками та запровадити електронне врядування. З одного боку, вони беруть на себе частину функцій держави з регулювання певного сегмента ринку, на якому здійснюють діяльність члени саморегулюючих організацій, що дозволяє скоротити державні видатки на регулювання й контроль у даних сегментах ринку. У другому розділі - "Аналіз діючої системи інформаційного забезпечення державного управління" - проаналізовано інфраструктуру інформаційного забезпечення системи державного управління; досліджено законодавче та нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення державного управління та визначені основні завдання його подальшого розвитку; проаналізовано достовірність і повноту розкриття інформації в державному управлінні.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?