Розвиток інформаційно-комунікативних технологій та їх роль у "новій економіці" ХХІ-ХХ ст. - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 163
Інформаційно-комунікаційні технології та їх еволюція. Проблеми інформатизації зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Сутність та роль інформації у "новій економіці" ХХІ-ХХ ст. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток економіки країн.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин КУРСОВА РОБОТА з курсу макроекономіки на тему: «Розвиток інформаційно-комунікативних технологій та їх роль у «новій економіці» ХХІ-ХХ ст.Одними з головних питань, що стоять сьогодні перед економікою та суспільним розвитком країн світу та повязано з процесами інформатизації, є ефективне функціонування економіки в умовах глобального економічного середовища, процесів інтелектуалізації світо господарського розвитку, розширення сфер застосування інформаційних систем в різних напрямах господарської діяльності, застосування інформаційних систем та засобів комунікації в різних напрямах господарської діяльності, застосування інформаційних технологій та сучасних програмних продуктів в міжнародних компаніях. Економіка невпинно розвивається і змінює вектори основних напрямів. Наразі спостерігається великий сегмент значення саме у сфері інформаційно-комунікативних технологій. До проблеми інформатизації зовнішньоекономічної діяльності підприємств неодноразово зверталися як закордонні вчені, так і вчені нашої країни. Процеси інформатизації суспільства та роль інформаційно-комунікативних технологій у функціонуванні економіки досліджували: І.Ю Матюшенко, П.Ю.Курмаєв, А.А.Ткач, О.В. Зернецька.ІКТ - це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових зєднань), компютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати, та змінювати інформацію [18]. Продуктивність інформаційної обробки була вкрай низькою, кожен лист копіювався окремо вручну, крім рахунків, не було іншої інформації для прийняття рішень. Як відомо, сучасна інформаційна технологія управління повинна містити як мінімум 3 найважливіших компонента обробки інформації: облік, аналіз і прийняття рішень. Сформовані в 60-х роках концепції застосування автоматизованих систем управління (АСУ) не завжди і не повною мірою відповідають завданню вдосконалення управління та оптимальної реалізації компонентів інформаційної технології, методологічно ці концепції нерідко спираються на уявлення про необмежені можливості «кнопкової» інформаційної технології при безперервному нарощуванні обчислювальної потужності систем АСУ в застосуванні найбільш загальних імітаційних моделей, які в ряді випадків далекі від реального механізму оперативного управління. При цьому обчислювальний потенціал управління, зосереджений в обчислювальних центрах, знаходиться у відриві від інших засобів і технологій обробки інформації внаслідок не ефективної роботи нижніх ступенів і необхідності безперервних конверсій інформації.Глобалізація світогосподарських звязків, відсутність інформаційних кордонів між державами, а отже й стрімкий розвиток інформаційного суспільства як в розвинених країнах, так і тих, що розвиваються обумовлено інтенсивним впровадженням останніх досягнень науки і техніки в області інформації та комунікацій, які наразі являються невідємною складовою повсякденного життя світової спільноти. Інформаційно-комунікаційні технології в умовах сучасного динамічного розвитку глобальної інформаційної інфраструктури відіграють ключову роль у зростанні соціально-економічного та бізнес-середовища будь-якої країни, позитивно впливають на швидке налагодження звязків у сферах торгівлі, фінансів, транспортування, сприяють активному співробітництву країн з впливовими міжнародними організаціями. Саме розвиток ІКТ сприяв виникненню такого нового сегменту в сфері торгівлі, як електронна комерція, що наразі стрімко зростає та сприяє створенню новітніх торговельних онлайн - площадок для спрощення пошуку контрагентів та швидкого взаємозвязку із ними. З іншого боку, деякі країни розглядають розвиток і використання ІКТ в їх економіці та суспільстві як ключову компоненту їх національної стратегії з метою поліпшення рівня життя населення, збільшення рівня знань та посилення власної міжнародної конкурентоспроможності [9, с.53]. Вкрай негативним є те, що цей інформаційний розрив (або цифровий розрив) між економіками, які базуються на знаннях та інформатизації, та не інтегрованими у цей процес країнами, буде стрімко та динамічно збільшуватись, і подолати його стане майже неможливо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?