Розвиток недержавних пенсійних фондів - Реферат

бесплатно 0
4.5 71
Теоретичні концепції створення систем пенсійного забезпечення. Аналіз соціально-економічних передумов розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні; причини, що його гальмують, та заходи, які доцільно впровадити у системі державного регулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Необхідність структурного реформування системи пенсійного забезпечення населення країни є очевидною, виходячи з таких соціально-економічних факторів, як: зростання демографічного навантаження; неспроможність традиційної солідарної системи, що базується на принципі перерозподілу, забезпечити необхідні фінансові ресурси для виплати гідних розмірів пенсій; соціальна несправедливість існуючої системи; низький коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення розміру пенсії із заробітною платою. У сфері пенсійного забезпечення зміни проявилися в запровадженні приватного (недержавного) пенсійного забезпечення, яке функціонує в багатьох державах світу. У свою чергу, це спричинило появу якісно нових субєктів права - недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ), яким властивий особливий цивільно-правовий статус, що пояснюється специфікою виду їхньої діяльності. Можна говорити про те, що законодавча модель НПФ ставить перед доктриною цивільного права завдання переосмислення й розвитку традиційних правових конструкцій, таких як: природа юридичної особи, правосубєктність юридичної особи, управління юридичною особою тощо. Вагомий внесок у формування національної концепції пенсійного забезпечення зробили українські вчені: Е.Єдиною альтернативою підвищення зборів до Пенсійного фонду чи зниженню рівня пенсій є впровадження інституту недержавного пенсійного забезпечення (далі НПЗ), провідну роль в якому відіграють недержавні пенсійні фонди (далі НПФ). З ухваленням Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» в нашій державі спостерігається активізація інтересу громадськості до діяльності недержавних пенсійних фондів, які залучають кошти від юридичних і фізичних осіб для управління цими коштами з подальшим накопиченням та виплатою громадянам так званої додаткової пенсії. Учасники НПФ - це люди, на користь яких сплачуються пенсійні внески до НПФ, а вкладники - це особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх роботодавці, професійне обєднання або члени сімї). Всі НПФ поділяються на три види: - відкриті - недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути будь-які одна або кілька юридичних осіб (крім установ, фінансованих з державного бюджету), а учасниками - будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи; Учасниками таких фондів можуть бути винятково фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками і роботодавцями - платниками цього фонду;В Україні ж активи недержавних пенсійних фондів становлять усього 0,16 мільярда доларів, або 0,1% від ВВП. Недержавні пенсійні фонди є активним субєктом світового ринку капіталу, оскільки трансформуючи вільні кошти домогосподарств та підприємств у інвестиції, НПФ виступають джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для розвитку економіки, що, як показує досвід багатьох країн, сприяє економічному зростанню. З метою запровадження системи оцінки фінансового стану недержавних пенсійних фондів та оприлюднення результатів такої оцінки розпорядженням Державного комітету з фінансових послуг затверджено «Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду», яке набуло чинності з 1 січня 2009 року. На виконання цього розпорядження, за підтримки Проекту АМР США «Розвиток ринку капіталу», було запроваджено електронну систему оприлюднення інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів на офіційному веб-сайті Державного комітету з фінансових послуг, що дозволило здійснювати порівняння показників діяльності фондів, рівня дохідності пенсійних активів та надійності їх збереження. У 2012 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 75 044 пенсійні контракти з 61 600 вкладниками, з яких 2 443 (або 4,0% від загальної кількості вкладників) - юридичні особи, на яких припадає 1 051,2 млн. грн. пенсійних внесків (95,4% від загального обсягу пенсійних внесків в системі НПФ), та 59 157 вкладників (або 96,0% від загальної кількості вкладників) - фізичні особи.У цьому контексті необхідною представляється розробка та затвердження державної програми проведення інформаційно-розяснювальної роботи для широких верств населення України щодо питань діяльності фінансових посередників, а також визначення джерел її фінансування з боку держави та субєктів фондового ринку. Однак аналіз сучасної економічної ситуації і діючого законодавства, яке регламентує діяльність недержавних пенсійних фондів, свідчить про те, що на сьогоднішній момент для населення не існує значних економічних стимулів накопичувати пенсійні кошти у недержавних пенсійних фондах. У такій ситуації участь фізичних осіб у накопиченні пенсійних коштів у недержавних пенсійних фондах з економічної точки зору є недоцільною, оскільки вже здійснені накопичення будуть знецінюватись, зменшуючись у порівнянні із зростаючою заробітною платою. Великою проблемою для недержавних пенсійних фондів (як і для деяких інших фінансових посередників) є недосконала система рейтингування недержавних пенсійних фондів, яка здебільшого не відповідає ні світовій практи

План
ПЛАН

Вступ

1. Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення

2. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

3. Проблеми та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів на сучасному етапі в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?