Розвиток методів визначення фундаментальних сталих - Реферат

бесплатно 0
4.5 96
Фундаментальні закони природи та властивості матерії. Визначення швидкості світла за методом Фізо. Фізичний зміст сталої Планка. Атомна одиниця маси. Формула для середнього квадрата переміщення броунівської частинки. Сталі Больцмана, Фарадея, Віна.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фундаментальні фізичні сталі - сталі, що входять до рівнянь, які описують фундаментальні закони природи та властивості матерії. Таким чином, фундаментальні фізичні константи можуть також характеризувати безпосередньо вимірювані властивості матерії та фундаментальних сил природи і разом з теорією повинні пояснювати поведінку будь-якої фізичної системи як на мікро-так і на макрорівні. Крутильні терези були виконані на базі деревяного стрижня (коромисла) довжиною 6 футів (1,8 м) підвішеного на дроті довжиною близько 1 м з міді, покритого сріблом, на кінцях якого були закріплені свинцеві кулі діаметром 3 дюйми (51 мм) і масою 1,61 фунти (0,78 кг). Оскільки гравітаційна сила, з якою Земля діє на меншу кулю може бути виміряна безпосередньо шляхом її зважування, із співвідношення двох сил можна визначити густину Землі на основі закону всесвітнього тяжіння. Вимірювання швидкості світла у 19 столітті відіграли велику роль у фізиці, додатково підтвердивши хвильову теорію світла, а також встановили зв‘язок оптики з теорією електромагнетизму - виміряна швидкість світла співпала з швидкістю електромагнітних, яка обчислена із відношення електромагнітних та електро-статичних одиниць електричного заряду.

Список литературы
1. Біленко І.І. Фізичний словник/ Біленко І.І. - К.: Вища шк., 1993.- 319с.

2. Физический энциклопедический словарь/ под. ред. Прохоровой А.М. - М.: Советская энциклопедия, 1984г. - 944 с.

3. Хуторской А.В. Фундаментальные физические постоянные / А.В.Хуторской. - Мн.: Нар. асвета,1988. - 96с.

4. Тейлор Б. Фундаментальные константы и квантовая электродинамика/ Тейлор Б., Паркер В., Лангенберг Д.; пер. с англ. под ред. Б.А. Мамырина.-М.: Атомиздат, 1972.- 324 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?