Розвиток механізмів управління інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства у сучасних умовах господарювання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 219
Дослідження розвитку механізмів управління інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства у сучасних умовах господарювання. Визначення зв"язку інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку. Планування ресурсів та витрат.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
4.2 Аналіз природного освітленняПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬДослідження проблем управління інвестиційно-фінансовою діяльністю є актуальними у звязку з тим. що інвестиції і фінанси зачіпають глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. Концепція управління інвестиційно-фінансовою діяльністю орієнтована на досягнення визначених цілей і задач в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших господарюючих субєктів можуть з ними не збігатися (і. як правило, не збігаються). У цілому, в масштабах ринку, таке узгодження цілей і інтересів господарюючих субєктів відбувається за допомогою ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва і споживання, механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, механізмів економічних циклів і т.д.), організаційно-економічного механізму підприємства, а також механізмів державною і регіонального регулювання і підтримки. Формування напрямків цієї діяльності, системи її довгостроковий цілей та вибір найефективніших шляхів їх досягнення являє собою процес розробки інвестиційної стратегії. Розробка інвестиційної стратегії підприємства знаходить свою подальшу конкретизацію в процесі розробки тактики управління шляхом формування інвестиційного портфеля підприємства.Для реалізації мети концепції необхідно вирішити ряд задач: · визначити суть та особливості фінансово-економічної діяльності підприємства з урахуванням системи його довгострокових цілей, впливу галузевих, регіональних та інших особливостей функціонування підприємства а також тенденцій розвитку зовнішнього економічного середовища; · визначити заходи по використанню виявлених резервів діяльності, організувати господарську діяльність підприємства таким чином, щоб вона враховувала тенденції розвитку товарних та ресурсних ринків: · розробити альтернативні варіанти цільових програм підприємства, орієнтованих на максимізацію ефективності його діяльності [1]. Концепція управління інвестиційно-фінансовою діяльністю охоплює задачі, методи, функції та інформаційне забезпечення системи прийняття рішень стосовно економічного зростання підприємства шляхом найбільш ефективного використання ресурсів підприємства. Методи оцінки інвестиційно-фінансової діяльності підприємств визначається змістом та особливостями функціонування субєкта господарювання, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі управління діяльністю підприємств або проглядаються в перспективі. В результаті застосування методів управління інвестиційно-фінансовою діяльністю формується система показників, що свідчать про ефективність інвестиційно-фінансової діяльності і управління нею [4].Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. За такої стратегії інвестор оцінює альтернативні інвестиційні проекти, проводить їх техніко-економічне обґрунтування, селекціонує їх, відбирає найперспективніші й формує відповідний інвестиційний портфель. Реалізуючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти вже досягнутий ним рівень показників своєї господарської діяльності за рахунок інвестицій. В умовах нинішнього нестабільного (а за окремими напрямками - не передбачуваного) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому не може виходити за рамки 3-5 років (для порівняння слід зазначити, що інвестиційна стратегія найбільших компаній країн з розвиненою ринковою економікою розробляється на період 10-15 років). Через те, що інвестиційна стратегія носить стосовно неї підпорядкований характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий період формування інвестиційної стратегії достатній, тому що заключні етапи економічної стратегії можуть не потребувати змін інвестиційної діяльності).Отже, динамічний інвестиційний процес веде до підвищення конкурентоспроможності, забезпечують підприємству його результативній економіці стійкі позиції на зовнішніх ринках протягом тривалого періоду.Ризик - це невизначенність в одержанні доходу взагалі або в одержанні того розміру доходу від інвестицій, на який розраховує інвестор. Інвестор має підібрати такий "набір "цінних паперів, який би знижував ризик втрати доходу або одержання надто малого доходу. Далі здійснюються відповідні розрахунки, мета яких полягає у зіставленні дивіденду і ризику, на основі чого фірми формують свої портфелі із різних видів цінних паперів, які одержали назву ефективних. Формування "ефективного портфеля "цінних паперів знизить ризик, оскільки, якщо один вид цінних паперів не принесе доходу, то інший вид забезпечить високий доход і т. д. Отже інвестиції в акції з тим самим ступенем ризику, як і на ринку капіталу в цілому матимуть систематичний ризик b = 1,0 . Якщо ж вкладання в акції, що розглядаються будуть менш ризикованими ніж на ринку капіталів в цілому, то їхній систематичний ризик буде менше І, навпаки, якщо вкладання будуть

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Система управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств

1.2 Поняття інвестиційної стратеги підприємства, її звязок із загальною стратегією економічного розвитку

2. МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Формування і оцінка інвестиційного портфеля компанії

2.2 Планування ресурсів та витрат у реалізації інвестиційно-фінансової стратегії підприємства

2.2.1 Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх види

2.2.2 Організація фінансування інвестиційного проекту

2.2.3 Оптимізація недостатньої кількості ресурсів

2.3Поняття та порядок складання проектного бюджету, його оптимізація

3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ ПІДПРИЄМСТВА

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Вывод
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬОтже, динамічний інвестиційний процес веде до підвищення конкурентоспроможності, забезпечують підприємству його результативній економіці стійкі позиції на зовнішніх ринках протягом тривалого періоду.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?