Розвиток майнового страхування в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 76
Фінансові показники ринку майнового страхування України. Послуги страхового підприємства ПрАТ СК "АСКО Донбас-Північний" зі страхування майна. Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході, зокрема. Збитковість страхової суми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми полягає в тому, що в сучасному світі майнові інтереси як фізичних, так і юридичних осіб постійно знаходяться в стані ризику, а майнове страхування виступає у ролі засобу захисту, за допомогою якого мінімізується негативний вплив різноманітних явищ у суспільному житті і здійснюється превентивність чи повне усунення небажаних наслідків ризиків. Таким чином, обєктивна необхідність існування та розвитку майнового страхування в державі, а також, його дослідження, викликана тим, що воно є ефективним та раціональним засобом захисту майнових інтересів як населення, так і господарюючих структур, а пріоритетність цього виду страхування у системі страхових відносин зумовлена тим, що майно є джерелом соціально-економічного розвитку, важливою та невідємною складовою національного багатства держави та характеристикою її економічної могутності. Теоретичні та практичні аспекти майнового страхування досліджувались у роботах вітчизняних науковців: В. Д. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили також західні вчені:А. Метою курсової роботи власне і є аналіз розвитку майнового страхування в Україні, а також зясування умов, в яких розвивається даний ринок.Мета майнового страхування, суттю якої є відшкодування збитку, повязаного з майновими витратами, полягає в тому, що до і після настання страхового випадку фінансово-матеріальний стан страхувальника має бути незмінним, у звязку з чим є проблеми оцінки вартості страхування майна, визначення страхової суми та страхового тарифу (додаток А) [13, с. Конкретні страхові випадки встановлюються під час страхування майна характером ризику майнового страхування, під яким розуміють факт пошкодження, знищення або втрата майна внаслідок: пожежі; удару блискавки; вибуху; падіння літальних апаратів; бурі, граду; повені; землетрусу; осідання ґрунту; зсуву, обвалу; пошкодження водою зі систем водопостачання, опалення, каналізації та аналогічних систем; крадіжки зі зломом; протиправних дій третіх осіб; наїзду транспортних засобів; пошкодження димом; звукового удару і т. ін. Та сам лише факт не є достатньою підставою для виникнення зобовязань страховика з виплати страхового відшкодування та права страхувальника вимагати його замало. І наслідками, які враховуються у страхуванні, є збиток - той майновий інтерес, на предмет якого, власне, і здійснюється страхування. Та якщо в результаті страхового випадку не завдано збитків майну страхувальника, яким може бути як власник майна, так і власник за договором оренди або найму, то немає потреби у страховій виплаті.Страхування будь-якого майна, у т.ч. транспортних засобів від крадіжки, аварій, викрадення та ін. подібних ризиків 1.1, майнове страхування поділяють на види ще й за ризиками і найбільш поширеними видами майнового страхування за даною ознакою є страхування: від вогню та стихійних лих; будівельно-монтажних ризиків; перерв у виробництві (бізнесі); транспортних засобів та вантажів; комерційних ризиків (кредитів, інвестицій, іншої фінансової діяльності). Стандартний поліс вогневого страхування передбачає страхове покриття насамперед на випадок пожежі, удару блискавки, вибуху газу, парових котлів, газопроводів або інших аналогічних пристроїв, а також відшкодовує витрати страхувальникові у випадку, коли за наявності очевидної загрози пожежі виникає необхідність розібрати і перенести будівлю або інше майно у безпечне місце. А от збитки, що виникли внаслідок вжитих страхувальником заходів із гасіння пожежі і розчищення руїн, а також інші витрати, які власники майна зазнали від настання страхового випадку для запобігання шкоді від вогню або зменшення її, страховики відшкодовують, стимулюючи тим самим протипожежну безпеку, активні дії власників щодо захисту від вогню свого застрахованого майна, яким можуть бути будівлі та споруди виробничого призначення; житлові будинки; дачні будинки; офіси; готелі; виробниче, технологічне та інше обладнання; домашнє майно; сировину та матеріали; товари на складах; виставкові зразки), але не грошові документи, цінні папери і готівка страхувальника, страхове покриття щодо яких не надається стандартним страховим полісом. Для страхування будівельно-монтажних ризиків, яке включає в себе страхування CAR (contractors all risk) та страхування EAR (erection all risk), страховим випадком є будь-яка непередбачувана подія, не виключена умовами страхування, яка призвела до загибелі або пошкодження застрахованого майна, що означає, що за своєю суттю зазначений вид страхування є страхуванням від усіх ризиків, серед яких варто зазначити такі події, як: вогневі ризики; падіння літальних апаратів та їх частин; стихійні лиха.; протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, грабіж, розбій); ненавмисні порушення норм і правил виконання робіт (халатність, недбалість і т. ін.) особами, які не є відповідальними за організацію робіт; помилки під час монтажу; аварійні події.Страхування майна може здійснюватися за такими 4-ма система, як страхування за: дійсною вартістю, систе

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Сутність і механізм майнового страхування

1.2 Види майнового страхування

1.3 Системи страхування майна

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

2.1 Фінансові показники ринку майнового страхування України

2.2 Проблеми майнового страхування в Україні

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СРАХУВАННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ СК «АСКО ДОНБАС-ПІВНІЧНИЙ»

3.1 Послуги страхового підприємства ПРАТ СК «АСКО Донбас-Північний» зі страхування майна

3.2 Фінансові показники діяльності ПРАТ СК «АСКО Донбас-Північний»

3.3 Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?