Розвиток міжнародного бізнесу в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 74
Форми та причини міжнародного бізнесу в світовій економіці. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній в міжнародному бізнесі. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу, її причини та результати. Регулювання міжнародного бізнесу в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність даної теми визначається тим, що в умовах глобалізації світового ринку Україна розвивається, та стає сильним торговельним партнером, а також як субєкт міжнародних економічних відносин, а саме міжнародного бізнесу. Тим більше, що вони невідємно повязані з розвитком різноманітних форм підприємницької діяльності, які, в свою чергу, відбивають зміни в факторах структури виробництва, техніці та технології, споживчих тенденціях, суспільному настрої і державній політиці загалом. Тому головним завданням даної наукової роботи є вивчення міжнародної політики держави, яка включає створення сприятливих міждержавних умов для розширеного відтворення економіки, розробку механізмів її модернізації, засвоєння досягнень міжнародного спілкування, обмін досягненнями науково-технічного прогресу з іншими країнами. Усі урядові та альтернативні програми антикризових заходів і ринкової трансформації української економіки передбачають необхідність якнайшвидшого перетворення колишніх міжреспубліканських звязків у зовнішньоекономічні, розширення господарської взаємодії з активними центрами світового господарства та міжнародними фінансово-економічними інститутами, розгортання широкомасштабного ділового співробітництва на взаємовигідних засадах з усіма країнами світу. Завдання курсової роботи: визначити форми, види та причини міжнародного бізнесу в світовій економіці; охарактеризувати механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній в міжнародному бізнесі; розкрити поняття транснаціоналізація міжнародного бізнесу, її причини та результати; проаналізувати регулювання міжнародного бізнесу в Україні та на міжнародному рівні; охарактеризувати Україну як країни-торговельного партнера на світовому ринку; проаналізувати тенденцій розвитку міжнародного бізнесу України у галузевому розрізі; розкрити проблеми та особливості ведення міжнародного бізнесу в економіко-правовому та політичному середовищі України вітчизняними та іноземними субєктами ЗЕД; зробити прогноз обсягів активізації міжнародного бізнесу за галузевими напрямками вітчизняної економіки; запропонувати шляхи вирішення проблем ведення міжнародної економічної діяльності компаніями з українським та іноземним капіталом.Міжнародний бізнес (міжнародна підприємницька діяльність) становить собою науково-технічне, виробниче, торговельне, сервісне та інше співробітництво господарських субєктів двох або більше країн. Основними субєктами міжнародного бізнесу виступають фізичні та юридичні особи, їх інституціональні та добровільні обєднання, є держави та міжнародні організації. Головною рушійною силою розвитку міжнародного бізнесу є економічні інтереси субєктів міжнародних відносин, які можна обєднати у такі три групи: · економічні інтереси окремих держав та їх підприємств, · економічні інтереси міжнародних економічних організацій, · економічні інтереси інтеграційних обєднань. Економічні інтереси спонукають названих субєктів міжнародних економічних відносин до розвитку міжнародного бізнесу, оскільки він дає можливість розширювати продаж товарів, отримувати доступ до нових технологій, джерел сировини та робочої сили і, як наслідок, одержувати більш високі прибутки. Розрізняють два механізми здійснення економічних інтересів субєктів міжнародних економічних відносин: механізм погодження і механізм реалізації.Залежно від розмірів компаній-учасників цих угод, їх вартості та ринкового впливу інформація про злиття та поглинання може зумовити різні резонанс і реакцію як у бізнес-колах, так і на фондовому ринку. Пропонуємо ознайомитися з основними мотивами та аспектами процесу злиття чи поглинання в зарубіжному і вітчизняному бізнесі, а також оцінити його ефективність у цілому. Злиття чи поглинання, як угоди щодо придбання одних компаній іншими, в різні часи, незалежно від країни, привертали до себе увагу, породжували тривалі дискусії, обговорення та прогнози у фінансових колах. Так, у 75% укладених угод учасниками в середньому були пять компаній, а в решті - більше десяти компаній. Починаючи з 80-90-х років характер угод про злиття та поглинання змінився: виникає тенденція ворожих поглинань та укладення угод із чітким стратегічним розрахунком отримати синергічний ефект від нового бізнес-альянсу.Прагнення окремих індивідуумів, організацій, фірм забезпечити собі кошти, необхідні для відтворення національного капіталу, здійснюється через посередництво : а) міжнародні торгівлі; б) прямого володіння або акціонерної участі у видобутку природних багатств за кордоном; в) отримання права на повну або часткову власність виробничих потужностей, підприємств сфери послуг, фінансово - кредитної сфери тощо. Згідно з угодою, «Тойота» оплачує інженерно-проектувальні роботи, забезпечуючи тим самим фірмі «Дженерал Моторс» економію приблизно в 1 млрд дол.., котрі вона повинна була б , в іншому разі , вкласти в дослідження і розробки. Це спосіб організації виробництва за кордоном, котрий зводить до мінімуму капітальні витрати, забезпечує одержання в обмін на ліцензію активів інших фірм або доходів з деяк

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

1.1 Форми, види та причини міжнародного бізнесу в світовій економіці

1.2 Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній в міжнародному бізнесі

1.3 Транснаціоналізація міжнародного бізнесу, її причини та результати

1.4 Законодавча база регулювання міжнародного бізнесу в Україні та на міжнародному рівні

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МІСЦЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

2.1 Загальна характеристика України як країни-торговельного партнера на світовому ринку

2.2 Аналіз тенденцій розвитку міжнародного бізнесу України у галузевому розрізі

2.3 Проблеми та особливості ведення міжнародного бізнесу в економіко-правовому та політичному середовищі України вітчизняними та іноземними субєктами ЗЕД

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

3.1 Прогноз обсягів активізації міжнародного бізнесу за галузевими напрямками вітчизняної економіки

3.2 Шляхи вирішення проблем ведення міжнародної економічної діяльності компаніями з українським та іноземним капіталом

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?