Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Теоретико-методичні основи розвитку креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор. Методика проектування й організації багатоцільових ігрових туристських програм. Рекомендації щодо ефективної організації і проведення туристських ігор.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігорРобота виконана на кафедрі міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Кірсанов Володимир Володимирович Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри прикладної культурології. Захист відбудеться “18” травня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв за адресою: м.Чигринов), осмислюється креативність як складний, багатогранний предмет педагогічного дослідження і доводиться, що процес розвитку креативності потребує відповідних умов, він може бути ефективнішим завдяки спеціальним ігровим вправам, технікам і методам. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: - обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку креативності студентів засобами туристських ігор в умовах дозвілля, уточнено категоріальний апарат, здійснено міждисциплінарну інтеграцію наукових досліджень відповідно до мети і завдань обраної теми; Практичне значення дослідження полягає в тому, що запропонована методика може бути використана в організації активного дозвілля студентів вищих навчальних закладів, в діяльності культурно-дозвіллєвих установ та організацій, що займаються організацією туристської діяльності студентів. Матеріали дослідження використано при викладанні навчальних курсів “Менеджмент туризму”, “Організація дозвілля туристів”, “Диференціальна психологія і педагогіка дозвілля” для студентів Київського національного університету культури і мистецтв (Акт про впровадження від 05.12.2006 р.) та впроваджено у навчальний процес географічного факультету Київського національного університету ім. У першому розділі - “Теоретико-методичні основи розвитку креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор” - розглядаються теоретичні та методичні основи дослідження, конкретизуються його зміст, завдання, предметно-проблемне поле, обґрунтовується зміст поняття “креативність”, розкриваються особливості дозвілля, реалізація його функцій в організації туризму, можливість застосування для розвитку креативності студентів.Систематизація наукових досліджень за допомогою мережевих Internet-технологій дозволила виділити тридцять узагальнених наукових напрямків, що склали теоретико-методологічну основу для дослідження проблеми розвитку креативності студентів засобами ігрових туристських вправ як міждисциплінарної. Високий та середній рівень мають напрями, сформовані на основі наукових та навчально-методичних публікацій, присвячених тренінговим технологіям навчання та публікацій загальнотеоретичного спрямування з рекреалогії, туризмознавства, загальної психології та педагогіки, профільні публікації з психолого-педагогічної діагностики, медицини та гігієни, фізичної культури і спорту, екологічного туризму, спортивно-оздоровчого туризму, педагогіки туризму та педагогіки творчості. Ігрові програми для розвитку креативності студентів мають ґрунтуватися на базових принципах педагогіки дозвілля: системності, добровільності, диференціації, доступності, якісності, конгруентності, інтересу. Аналіз поширених методів активного навчання, зокрема навчальних ігор (ділових, рольових, дидактичних та інших) довів можливість розробки методики з розвитку креативності студентів в умовах дозвілля на вищеозначених засадах засобами спеціальних туристських ігор. Перспективною є подальша розробка даної проблематики в таких напрямах: використання туристських ігор у підвищенні професійної компетентності студентів, що спеціалізуються в галузі організації дозвіллєвої діяльності й туризму; адаптація запропонованої методики для розвитку комунікативної та організаційної культури, навичок командної взаємодії; розробка варіативних моделей запропонованої методики для проведення туристських ігор з людьми різного віку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?