Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Сутність корпоративного контролю. Роль стратегічного бюджету для забезпечення збалансування інтересів зацікавлених груп у процесі управління акціонерними товариствами. Здійснення стратегічного бюджетування з метою мінімізації розмірів інсайдерської ренти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима ГетьманаРобота виконана на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент ШЕРШНЬОВА ЗОЯ ЄВГЕНІЇВНА, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана заступник завідувача кафедри менеджменту. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1.Специфічні правовідносини, які виникають між субєктами корпоративного управління, відсутність надійних зовнішніх ринкових механізмів контролю, остаточного розмежування власності й управління вимагають уточнення сутності, завдань, субєктів та обєктів корпоративного контролю, розробки механізмів підвищення його ефективності для забезпечення контролю за дотриманням інтересів усіх зацікавлених осіб. Світовий досвід свідчить, що обєктивний процес розвитку взаємовідносин між менеджерами та акціонерами корпорацій, який зумовив необхідність розробки наукового інструментарію управління цими відносинами, розпочинався з впровадження базової його функції - корпоративного контролю як нагляду за дотриманням інтересів акціонерів для забезпечення зворотного звязку між цілями і результатами діяльності бізнес-систем. Однак, особливості розвитку корпоративного контролю в умовах трансформації економіки, теоретичні та практичні аспекти вибору і застосування адекватних інструментів корпоративного контролю, методичні підходи до налагодження ефективних субєктно-обєктних взаємозвязків у системі корпоративного контролю залишаються фрагментарно дослідженими та потребують подальшого наукового обґрунтування. Відповідно до визначеної мети визначено та вирішено наступні науково-практичні завдання: - узагальнено базові положення концептуальних підходів до управління АТ в умовах трансформації економіки; розвинуто теоретичну основу здійснення корпоративного контролю; розкрито сутність і зміст поняття корпоративного контролю, розроблено його принципи як основи для визначення завдань і параметрів системи корпоративного контролю з урахуванням субєктно-обєктних взаємозвязків;У розділі 1 «Концептуальні засади розвитку корпоративного контролю в умовах трансформації економіки» визначено сутнісні характеристики розвитку функції корпоративного контролю в акціонерних товариствах, особливості функціонування АТ в умовах трансформації економіки, причини необхідності процесу розкриття інформації у системі корпоративного контролю. Остання має бути спрямована на вирішення завдань, які поставлені перед нею, за рахунок формування на основі принципів корпоративного контролю такого складу елементів та взаємозвязків між ними, який дозволяє забезпечити збалансування інтересів субєктів корпоративного контролю з метою розвитку корпорації, при витрачанні субєктами оптимальної кількості ресурсів на контроль та застосуванні мінімальної кількості контрольних заходів щодо обраних обєктів контролю. Субєкти корпоративного контролю - це фізичні або юридичні особи, які мають право або можливість здійснювати постійний моніторинг обєктів корпоративного контролю й за допомогою адекватних умовам середовища та інтересам зацікавлених осіб механізмів здійснюють коригувальний управлінський вплив. Інтереси субєктів корпоративного контролю розповсюджуються на сфери: використання майна, капіталу, людських, часових та інформаційних ресурсів корпорації в інтересах зацікавлених осіб; формування достовірної звітності та задоволення інформаційних потреб зацікавлених осіб; прийняття управлінських рішень і процеси у внутрішньому й зовнішньому середовищі АТ, які впливають на баланс інтересів субєктів корпоративного контролю; результати функціонування корпорації; дотримання стандартів корпоративного управління, норм чинного законодавства. Історичні особливості становлення корпоративного сектору економіки України, які призвели до формування великої кількості дрібних власників цінних паперів, в умовах недостатнього рівня розвитку фондового ринку стали головною передумовою виникнення специфічного типу корпоративного контролю - коаліційного, який характеризується створенням в АТ коаліцій інсайдерів та аутсайдерів, а також зовнішніх субєктів корпоративного контролю, які не володіють акціями АТ, але контролюють його діяльність - органів державної та місцевої влади, кредиторів, постачальників, споживачів.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо визначення сутності поняття корпоративного контролю, його обєктів і субєктів, розвитку субєктно-обєктних звязків, розробки та обґрунтування теоретико-методичних підходів до управління системою балансування інтересів зацікавлених осіб.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?