Розвиток корпоративних форм державного управління в регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Сутність регіону як об"єкта управління. Особливості державного управління соціально-економічним розвитком. Розробка моделі ефективного управління регіональним розвитком в умовах побудови соціально-орієнтованої ринкової держави на основі корпоративності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ державного УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМРобота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Губерна Галина Костянтинівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту/ кандидат наук з державного управління, доцент Братковський Мирон Леонідович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри філософії та психології. Захист дисертації відбудеться 21 вересня 2005 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 у Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м.Проблема оптимізації державного управління існує стільки ж, скільки існує сама держава. Стан країни в цілому, умови життя в окремих її регіонах свідчать, що діючі форми і методи регіонального управління не відрізняються ефективністю. Органи регіонального управління, безпосередньо зіштовхуючись із загостренням соціально-економічних проблем, найчастіше позбавлені можливості належним чином впливати на ситуацію, що створює небезпеку дестабілізації обстановки в регіонах і країні в цілому. Актуальність виконаної роботи обумовлена необхідністю визначення підходів до формування державних механізмів територіального управління, що адекватно відбивають внутрішню соціально-економічну природу регіону і його місце в загальнонаціональній системі та визначення на цій основі напрямку перетворень, що ведуть до підвищення ефективності державного регіонального управління в ринкових умовах і зміцнення національної цілісності. Статистична інформація, що характеризує обєкт дослідження систематизувалася й аналізувалася з використанням динамічних і структурних показників (при оцінці ефективності діючого механізму державного управління регіоном), агрегатних індексів (для комплексної характеристики соціального розвитку регіонів), побудови ранжированих рядів (для порівняльного аналізу рівня економічного розвитку регіонів), розрахунку коефіцієнтів рангової кореляції (для дослідження залежності між інтенсивністю економічної діяльності в регіонах та індексом їхнього людського розвитку), графічної інтерпретації виявлених закономірностей (при побудові моделі ефективності регіонального управління на основі даних управлінського аналізу).Дослідження показало, що ці особливості полягають у тому, що, з одного боку, регіон являє собою складноорганізовану суспільну систему, з іншого - деяку соціально-економічну цілісність, що складається з різнорідних, але взаємодоповнюючих структурних елементів. Виявлення корпоративної сутності регіону дозволяє вважати наявні тут соціально-економічні проблеми наслідком неузгодженості внутрішньорегіональних інтересів, а основою підвищення ефективності функціонування регіональної корпорації - формування адекватного сприйняття її учасниками як своїх групових інтересів, так і обєднуючого метаінтересу. Таким чином, у теоретичній частині дослідження розкриті особливості обєкта державного регіонального управління, необхідні для визначення підходів до підвищення його ефективності: виявлено корпоративну сутність соціально-економічної системи регіону, яка базується на існуванні метаінтересу, як інтегрованого результату інтересів громадян, бізнесу та влади; визначено, що підвищення ефективності державного регіонального управління є необхідним і можливим за створення умов для реалізації позитивного потенціалу, закладеного в корпоративній природі регіону. Перехід від теоретичних обґрунтувань до розробки практичних механізмів, що підвищують ефективність державного регіонального управління, потребує аналізу реальної соціально-економічної ситуації в регіоні (на прикладі Донецької області). Аналіз структури і динаміки соціально-економічних процесів у регіоні зробив очевидним, що ігнорування учасниками регіональної корпорації обєктивного обєднуючого інтересу веде не тільки до зниження ефективності регіонального управління, але й до прямого наростання соціальної напруженості.В дисертаційній роботі розроблено систему заходів, спрямованих на удосконалення державного механізму управління регіональною соціально-економічною системою, адекватного її внутрішній природі й умовам ринкової трансформації суспільства. Структурування керованої регіональної системи виявило корпоративний характер взаємин між системоутворюючими елементами: держави, населення і бізнесу.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?