Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5-7 років на етапі початкової підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Аналіз особливостей моторики стрибунів у воду. Розробка програми, спрямованої на підвищення рівня розвитку координаційних здібностей 5-7-річних стрибунів у воду на етапі початкової підготовки. Експериментальне обґрунтування ефективності програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту Науковий керівник кандидат біологічних наук, доцент МЕЛЕШКО Віктор Іванович, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, доцент кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор БІЗІН Віктор Петрович, Кременчуцький державний політехнічний університет, професор кафедри фізичного виховання;Це стосується і стрибків у воду, в яких від рівня розвитку координаційних здібностей залежить в подальшому здатність дітей до навчання (Л.З.Гороховский, М.Я.Угрюмов, 1996; Є.О.Распопова, 2000). Проблеми розвитку координаційних здібностей були предметом багатьох досліджень: розглянуті питання їх розвитку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (В.І.Лях, 1990; Г.Н.Михайлович, 1992; Н.В.Панфілова, 1992; Р.Д.Петріна, 2000); досліджені зміни рівня окремих координаційних здібностей залежно від віку, статі та виду спорту (К.Бретз, 1997; Л.А.Григорян,1986; Н.М.Грибик, 2006; Т.Е.Містулова, 1996); створені нові сучасні методики визначення рівня їх розвитку (В.Н.Болобан, Т.Е.Містулова, 2000; В.А.Булкін, Е.А.Попова, Е.В.Сабурова, 1997; В.Староста, 2000). В той же час фахівці, які досліджували зміст та організацію занять зі стрибків у воду (Є.О.Распопова, 2000), характеристику вестибулярного аналізатора стрибунів у воду (В.А.Левандо, 1967), критерії відбору та спортивної здатності до занять (Є.О.Распопова, 1983), методику навчання окремим складнокоординаційним стрибкам (Л.З.Гороховський, 1988; Г.А.Мацук, 1980) наголошують на тому, що сучасні тенденції розвитку виду спорту, а саме рання спеціалізація та зростання координаційної складності змагальних елементів, вимагають від юних спортсменів значного рівня розвитку координаційних здібностей, а зростання тренувальних навантажень на організм юних спортсменів потребує підвищення вимог до рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей. Беручи до уваги те, що сучасні діти 5-6 років, які приходять займатися в групи початкової підготовки з різних видів спорту, мають переважно низький рівень розвитку моторики (Л.Н.Волошина, 2003; О.В.Копитова, 1986; М.М.Линець, 1997; Є.О.Распопова, 2000), слід вказати, що вони не здатні оволодіти навчальною програмою в повному обсязі без цілеспрямованої підготовки, яка задовольняє сучасним вимогам виду спорту. Роль автора полягала у розробці і експериментальній перевірці програми розвитку координаційних здібностей 5-7-річних стрибунів у воду на етапі початкової підготовки, яка ґрунтується на особливостях оптимального співвідношення специфічних та неспецифічних для стрибунів у воду засобів їх розвитку.У першому розділі „Стан проблеми розвитку координаційних здібностей стрибунів у воду 5-7 років на етапі початкової підготовки” систематизовані погляди фахівців (В.М.Волкова, 2005; В.І.Ляха, 1990, 2000; Л.П.Матвєєва,1990; В.М.Платонова, 1997) на раціональну побудову тренувань у дитячому спорті; проаналізовано та узагальнено наукові праці фахівців (Л.З.Гороховського, 1988, 1996; Є.О.Распопової, 1983, 2000; Л.Н.Тишиної, 1979) щодо розвитку координаційних здібностей стрибунів у воду на етапі початкової підготовки; розглянуті фізіологічні та морфологічні особливості організму дітей, як біологічні передумови побудови тренувальних занять; проаналізовані основи формування координаційних здібностей. Узагальнення даних науково-методичної літератури та нормативних документів зі стрибків у воду довело, що сучасний стан їх розвитку зумовлює потребу подальшої науково обґрунтованої розробки різних програм розвитку координаційних здібностей. Встановлено, що в стрибках у воду недостатньо обґрунтовані підходи до визначення завдань з розвитку координаційних здібностей, формування диференційованих тренувальних завдань і методичних прийомів їх виконання з метою розвитку координаційних здібностей та системи педагогічного контролю за їх розвитком. Спортсмени контрольної групи займалася за чинною “Програмою для ДЮСШ, СДЮШОР та ШВСМ” (1996 р.) зі стрибків у воду; експериментальної групи - за авторською програмою розвитку координаційних здібностей, що ґрунтувалася на засадах оптимального співвідношення специфічних та неспецифічних для стрибунів у воду засобів їх розвитку. В четвертому розділі “Обґрунтування та розробка експериментальної програми розвитку координаційних здібностей стрибунів у воду 5-7 років на етапі початкової підготовки та визначення її ефективності” висвітлено структуру і зміст експериментальної програми розвитку координаційних здібностей, визначена її ефективність.Аналіз даних літературних джерел свідчить, що в стрибках у воду недостатньо обґрунтовані рекомендації з використання методичних прийомів щодо визначення завдань розвитку координаційних здібностей.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?