Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Вивчення координаційних можливостей могулістів у залежності від їхньої статі, віку, спортивної кваліфікації, тренувального стажу та етапу спортивної підготовки. Перевірка ефективності методики розвитку координаційних здібностей юних могулістів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОГУЛІСТІВ НА ЕТАПАХ ПОЧАТКОВОЇ ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИРоботу виконано на кафедрі теоретичних основ і методики фізичного виховання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент ОМЕЛЬЯНЕНКО Інна Олександрівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Офіційні опоненти: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор РОВНИЙ Анатолій Степанович, Харківська державна академія фізичної культури, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту; Захист відбудеться 6 березня 2006 року о 16 годині 30 хвилин під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного інституту фізичної культури за адресою: 79000 м.Змагальна діяльність вимагає від спортсмена високого рівня володіння спеціалізованими довільними рухами, які виконуються з високою точністю в умовах дефіциту часу на тлі нервово-емоційного напруження (А.С. Могул належить до складнокоординаційних видів спорту, а спортивний результат могулістів значною мірою визначається їхньою технічною підготовленістю та розвитком координаційних здібностей. Дисертаційну роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.1.3 „Управління руховою активністю людини (оздоровчі та спортивні аспекти)”. Роль автора полягала у теоретичному аналізі та нагромадженні експериментального матеріалу щодо особливостей розвитку координаційних можливостей могулістів залежно від статі, віку, кваліфікації, тренувального стажу та етапу спортивної підготовки; розробці програми розвитку координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки. Наукова новизна дослідження: - уперше виявлено залежність координаційних можливостей могулістів від статі, віку, спортивної кваліфікації, тренувального стажу й етапу спортивної підготовки та отримано дані про кореляційні звязки між координаційних здібностей могулістів;У першому розділі “Теоретико-методичні засади розвитку координаційних здібностей людини” проаналізовано науково-методичну літературу, яка стосується питання сутності та структури координаційних здібностей; чинників, що зумовлюють їхній розвиток; механізмів формування координаційних здібностей; методичних основ діагностики та розвитку координаційних здібностей, їхнього значення у спортивній підготовці могулістів. Варто зазначити, що 78,9% опитаних фахівців розуміють сутність понять “координаційні здібності”, “загальні” та “спеціальні” координаційні здібності, і лише 21,1% респондентів ототожнювали їх з іншими фізичними якостями чи ухилялися від відповіді. Кореляційний аналіз спортивних результатів кваліфікованих могулістів та показників розвитку їхніх координаційних здібностей виявив високі звязки (r=0,679-0,808) у 17,7% застосованих у нашому дослідженні тестів для оцінювання: статокінетичної рівноваги; здатності до відтворення і диференціювання довгих часових проміжків; здатності до відтворення і диференціювання динамічних зусиль нижніми кінцівками; здатності до орієнтації в просторі (p<0,05). У четвертому розділі “Програма розвитку координаційних здібностей могулістів на етапах початкової і попередньої базової підготовки та її ефективність” описуються передумови розробки експериментальної програми, послідовність включення координаційних здібностей в процес їхнього удосконалення; засоби, методи, методичні прийоми та педагогічні умови розвитку координаційних здібностей. Ляха (1996) визначено таку послідовність розвитку координаційних здібностей: рівновага (статична, динамічна, статокінетична); здатність до управління динамічними параметрами рухів; здатність до управління часовими параметрами рухів; здатність до координації рухів без переміщення в просторі; здатність до управління просторовими характеристиками; комплексний розвиток здатностей до управління просторовими, часовими та динамічними параметрами рухів; відчуття ритму; орієнтація в просторі.Аналіз літературних джерел виявив: координаційні здібності є передумовою підвищення рівня технічної і тактичної підготовленості спортсменів; у науково-методичній літературі широко представлені методики розвитку координаційних здібностей школярів та представників окремих видів спорту, проте проблема розвитку координаційних здібностей могулістів залишилася поза увагою науковців. Структуру координаційних здібностей могулістів складають такі здатності: до управління часовими параметрами рухів, орієнтації в просторі та координації рухів (19,3%); збереження рівноваги (15,2%); управління динамічними (11,9%); просторовими параметрами рухів (9,3%); довільного розслаблення мязів (8,3%); відчуття ритму (7,6%).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?