Розвиток кооперативної торгівлі на Харківщині в роки НЕПУ (1921-1929 рр.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 125
Кооперація як форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Основа аналізу широкого кола джерел. Місце, роль і значення кооперативної торгівлі на Харківщині в період непу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Харківський національний університет імені В.Н. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукРобота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Наумов Сергій Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Волосник Юрій Петрович, Харківський національний університет імені В.Н. Захист відбудеться "20" травня 2011 р. о 1700 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В.Н. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Актуальність теми дослідження зумовлена інтересом науковців і громадськості до історії розвитку економіки України та її регіонів, що значно посилився в період становлення незалежності України. Специфіка українського історичного досвіду в кооперативному будівництві обумовлює особливу увагу до ретроспективного аналізу його практики, в тому числі в 20-х роках ХХ ст., які були єдиним відносно успішним періодом розвитку кооперації в історії радянської країни. Наукове дослідження відновлення мережі та торговельної діяльності кооперації в роки непу на регіональному рівні, в тому числі на Харківщині, у вітчизняній історіографії тільки розпочинається. проаналізувати державну політику щодо кооперації в роки непу та її вплив на розвиток кооперативної торгівлі; вивчити організаційний стан мережі торговельної кооперації, зокрема її територіальну організацію, кількість пайщиків, стан пайових внесків, мережу кооперативів за формою організації торгівлі і характером діяльності;Фишгендлера торкалися конкретних питань розвитку кооперації в УСРР і зокрема на Харківщині. Організація кооперативів, створення крамниць, торговельна робота Вукоопспілки, ХЦРК, роль жінок, молоді в кооперації, укрупнення районних спілок, кооперування населення, введення талонної системи для спрощення крамнично-складської звітності, раціоналізація торгівлі, підвищення якості обслуговування населення досліджувались у статтях, надрукованих у "Всеукраїнському бюлетені Вукоопспілки" (з 1927 р. Це давало можливість проаналізувати обєктивні умови розвитку кооперації в 1920-х роках, можливості задоволення потреб населення Харківщини в продуктах, зміни товарного споживання у селах і містах регіону. У 1923-1925 рр. політика більшовиків щодо кооперації була спрямована передусім на стимулювання організації кооперативної мережі в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи 1923 р., добровільного членства в кооперації. У третьому розділі "Торговельна діяльність закладів кооперації" досліджуються принципи, функції діяльності кооперації, зясовуються чинники впливу на динаміку обігового капіталу кооперації, який забезпечував умови її діяльності.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?