Розвиток конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Сутність житлово-комунальної послуги як економічної категорії. Виявлення характерних особливостей ринків житлово-комунальних послуг. Дослідження формування та напрями розвитку конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ з теми: «Розвиток конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг в Україні»Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економічної теорії Лагутін Василь Дмитрович, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри економічної теорії Крамаренко Галина Олександрівна, Дніпропетровський університет економіки та права, завідувач кафедри фінансів та банківської справи кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться „18” січня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м.У процесі соціально-економічних перетворень в Україні постає питання про необхідність наукового вирішення проблем, повязаних із функціонуванням житлово-комунального господарства - галузі, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами. Критична маса невирішених проблем у цій галузі та їх висока соціальна значущість обумовлюють необхідність проведення глибинних перетворень, які неможливі без формування та розвитку конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг (ЖКП). В умовах існування значної кількості різноманітних наукових підходів важливого значення набуває виокремлення та порівняльний аналіз існуючих теорій і концепцій, визначення впливу окремих факторів на формування конкурентного середовища саме на ринках житлово-комунальних послуг, розроблення на цій основі теоретичних засад та їх практична адаптація до потреб вітчизняної економіки. Однак, більшість досліджень лише частково торкаються аспектів аналізу формування та розвитку конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг. Системний, комплексний підхід до дослідження цих питань зумовлює потребу у більш глибокому розкритті суті та визначенні тенденцій розвитку конкурентного середовища на ринках житлово-комунальних послуг в Україні, що визначає актуальність теми дисертаційного дослідження.У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження ринків житлово-комунальних послуг” розкрито соціально-економічну сутність та характерні ознаки житлово-комунальних послуг, систематизовано та доповнено їх класифікаційні ознаки; обґрунтовано основні взаємозвязки і взаємозалежності, що притаманні ринкам житлово-комунальних послуг; визначені фактори формування конкурентного середовища на цих ринках. Аналіз різних підходів до визначення соціально-економічної природи житлово-комунальних послуг дав змогу сформулювати власне визначення житлово-комунальних послуг як послуг, які надаються (продаються) їх виробниками та надавачами для задоволення потреб споживачів у належних умовах проживання чи тимчасового перебування, зокрема послуги з доставки життєво необхідних товарів (води, газу, електроенергії). Основними сутнісними характеристиками житлово-комунальних послуг визначено такі: 1) їх надання має соціально значущий характер, повязаний із відновленням трудового потенціалу населення, задоволенням соціально-гігієнічних та інших потреб громадян; 2) житлово-комунальні послуги надаються населенню в місцях їх постійного або тимчасового перебування; 3) надання житлово-комунальних послуг, як правило, супроводжується поставкою певних видів товарів та має певною мірою централізований характер; 4) при визначенні вартості та стандартів якості житлово-комунальних послуг значну роль відіграють державні органи та громадські організації; 5) їх надання обмежується переважно містами та населеними пунктами міського типу; 6) вони створюють комфортні умови проживання, сприяють життєзабезпеченню та підтриманню необхідного санітарного стану міст та інших населених пунктів. Серед інших причин високого рівня локалізації ринків житлово-комунальних послуг можна виділити: нерозвиненість загальнодержавної інфраструктури надання житлово-комунальних послуг; значні барєри для входу на ринки ЖКП нових учасників, що обумовлено високою вартістю технологічного обладнання та необхідністю створення розгалуженої мережі відокремлених підрозділів; недостатність інвестиційних ресурсів для технологічного переоснащення виробництва та транспортування товарів, які супроводжують надання цих послуг; високий рівень державного регулювання цін та тарифів на ЖКП; низький рівень доходів населення України. Конкурентне середовище на ринках житлово-комунальних послуг формується за наявності щонайменше шести факторів: конкурентів, потенційних конкурентів, конкуренції за право діяльності на ринку, стану конкуренції на суміжних ринках (ринки постачальників та покупців), платоспроможності споживачів, державного регулювання цін та тарифів.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?