Розвиток конкурентних переваг діяльності колективу Полтавського Національного Педагогічного Університету імені В.Г. Короленка засобами фінансового забезпечення - Статья

бесплатно 0
4.5 302
Нестабільність економічної ситуації - фактор, що визначає конкурентоспроможність освітніх послуг в Україні. Критерії визначення статусу університету, що отримує бюджетні кошти. Спеціальність - визначний чинник при обранні вищого навчального закладу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Принципами фінансового забезпечення є: балансування матеріальних і фінансових потоків; прогнозування альтернативних варіантів розвитку університету; фінансовий контроль, аналіз та оцінка сильних та слабких сторін діяльності вищого навчального закладу, що проведена за наступними складовими: освітні та навчальні продукти та послуги; ресурси; фінансовий стан; освітні технології та процеси; якість освіти; маркетингова інфраструктура; замовники освітніх послуг, що дозволяє встановити середовище, в якому працює Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка і врахувати його переваги порівняно з конкурентами. Власний капітал є основною фінансового забезпечення вищого навчального закладу, який вкладається у створення матеріально-технічної бази (аудиторний фонд лекційних залів, навчальних і лабораторних кабінетів, компютерних класів), придбання навчальної і наукової літератури, навчального обладнання, компютерної техніки, електронних засобів звязку, мультимедійних засобів і програмних продуктів тощо. Інформаційне забезпечення управління розвитком вищого навчального закладу включає показники результативності діяльності (контингент студентів, результати випуску, використання та адаптації фахівців, фактори, що впливають на формування контингенту студентів), потенціал (кадрове забезпечення, матеріально-технічна база, доходи та витрати), фінансове забезпечення (процес формування, розміщення та використання капіталу). Місія фінансового забезпечення визначається такими умовами: інтенсивністю змін зовнішнього середовища; відсутністю єдиної стратегії фінансування; розширенням видів діяльності вищого навчального закладу і здійснюється за наступним алгоритмом: встановлення цілей діяльності; розробка стратегічної політики розвитку; визначення основних завдань; розробка програми формування, раціонального розміщення та використання капіталу; аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; коригування стратегії (визначення невирішених проблем); прийняття фінансового рішення та реалізація місії. До умовно постійних витрат відносяться, як зазначено в Законі України “Про вищу освіту”, за необхідністю встановлення нормативів фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення вищих навчальних закладів - штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, розміри земельних ділянок, фінансування наукових досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів наукової і навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, ремонту та утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів навчання, диференційованих залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців [1].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?